В ПАМЕТ НА РАДКА, ИВАН И СТЕФАН КОСТОВИ СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА В. БЕРОН- 1887г.

 Д-р Васил Берон се установява в Търново като лекар през 1856 г. и се захваща със завидно усърдие да изучава миналото на града. След Освобождението издава книгата „Археологически и исторически изследвания“ през 1887 г., в която намират място всички негови изследвания.


Знаменитостта на град Велико Търново
А) В археологическо отношение
Като вета и най-последня столнина на българските царие градът Велико Търново е най-много знаменит със своите вети и до днес завардени археологически паметници, които свидетелствоват за славното преминало положение на тоя град и за историческите събития, които се в него или окол’ него извършили. Най-знаменитите от тях се следующите:
1) ТРАПЕЗИЦА - бившата резиденция на българските царие.
2) МИТРОПОЛИЯТА или бившата резиденция на българските патриарси и най-последнята българска патриаршия.
3) ЦЕРКВАТА „СВ. 40 МЪЧЕНИКОВ“.
4) ЦЕРКВАТА „СВ. ДИМИТРИЯ“, в която се е венчал Ив. Асен I за цар български както и много други по-подирни царие.
5) ЦЕРКВАТА „СВ. ПЕТКА“ (Параскева), преобърната от турците в джамия, що се намира на Хисаря.
6) ХИСАРЯТ или ветата Търновска крепост, обградена с дебели каменни зидни стени (дувари), укрепена с големи кули, и която беше завардена с големи железни порти и с един двигателен мост.
7) ЦЕРКВАТА „УСПЕНИЯ ПРЕСВЕТ. БОГОРОДИЦИ“, в Долня махала, бившата вероятно Велика лавра.
8) ЦЕРКВАТА „СВ. ПЕТКА“ в Долня махала.
9) ЦЕРКВАТА „СВ. ГЕОРГИЯ“ в Долня махала.
10) МОНАСТИРЪТ „СВ. ТРОИЦИ“ при Търново, съзиден от цар Ив. Шишмана III, знаменит в много отношения, при който се намира малката развалена церквица „Св. Николая“.
11) МОНАСТИРЪТ „СВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА“ при Лясковица.
12) ЖИДОВ ГРОБ, що се намира на един дял близо до Търново; там е бил според една легенда закопан евреинът или жидът, който е предал крепостта на града Търново на турците.

След като изложихме разглеждането и описанието на черковите в Търново и на двата монастиря, длъжни сме да споменем и за едни глинени, въобще зелени приборчета, що се намират поставени над прозорците и вратите на ветите церкви, но въобще над ония, що има над тях извитости или кевгировидни образци. Те са едни мънички кръгли приборчета и приличат на мънички панички; Иречек ги називава петурки. Той казва при това, че те са се поставели за украшение, но като ги разгледахме внимателно, ние се убедихме, че те не са били поставени само за украшение, но за друга една по-важна и полезна цел и в това ние се убедихме, след като се уверихме, че всичките имат по един куф масуровиден канал, запушен и от отпред и отзад. Тоя канал е у някои до една педя дълъг. Такивато глиняни приборчета се намират над прозорците и над вратите по 2 и по 3 реда, наредени в полукруг във вид на дъга или кавгир. Като размислихме за тяхното предназначение, предполагаме, че те са поставени над прозорците не за украшение, но с цел, за да се облекчи тежестта на отгорните каменни постройки, що се намират над прозорципе и над вратите. В това ние се уверихме, основани на законите на физиката, според които въздухът е най-еластическото и най-леко тяло в сравнение с другите строителни вещества. На тие закони основани, вижда се, има няколко години, откогато са почнали във Франца и другаде да приготовляват и правят тухли с по 2-3 прави кръгли масуровидни куфи каналчета и със същата цел, за да се облекчи тежестта, що тежи връх основите на едно здание. За тая съща цел, вижда се, и в Тракия (може и другаде) се ставят празни стомни с отчупено гърло измежду камъните на кевгирите. За тая цел пак, вижда се, са се ставяли и до скоро се ставяха същи такива глиняни зелени приборчета с цел, за да се облекчи тежестта на кирпичите, с които се правяха по-отпреди печките (собите). Привличаме следователно най-сериозно внимание връх оние, към които принадлежи, за да изследват практическата полза на тия приборчета и на гореупоменутите куфи тухли. Г. Каниц же казва, че тия приборчета се били ставили, за да съдействоват на звънтенето на гласа и според това той ги и називава тромпетни. Съобразно с гореизложеное впрочем нам не ни се вижда това справедливо.

ПОДКРЕПИ "СТАРО ТЪРНОВО"
Описание Сума
Дарение BGN

Дарение в евро

 © Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Няма коментари:

ПОДКРЕПИ "СТАРО ТЪРНОВО"
Описание Сума
Дарение BGN

Дарение в евро

Авторско право

Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Абонирайте се, за да ни следите в