ЦАРЯТ ГОВОРИ- РЕЧИ

Нашият цар никога не е пренебрегвал върховните тежнения на своя народ. Със своята тънка наблюдателност и реалистичен ум винаги се е старал да намери най-достойния изход от дадено заплетено положение. Реализмът е присъща черта от държавническата дейност на цар Борис. Никога не се подава на увлечения, на повърхностна сантименталност. На пръв поглед това сякаш противоречи с общоизвестната му сърдечност, с неговия лиричен темперамент, но това е само външно противоречие. Реализмът на царя съжителства с топлотата на сърцето му, защото и едното, и другото са рожба на любовта му към човека, към народа, към родината. Рядко се среща такова хармонично съчетание на широкото космополитично чувство с уважение на човешката личност въобще, с дълбоката обич към своя народ, както при цар Борис. Из "Царят говори. Речите на Н.В. Цар Борис III."

ИМАШЕ ЕДНО ВРЕМЕ ЕДИН ЦАР- Змей Горянин

ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Become a Patron!

Абонирайте се, за да ни следите в