Надписът на Омуртаг върху колона в църквата "Свети 40 мъченици" във Велико Търново

Великият владетел Омуртаг остави задача с повишена трудност на българските историци. През IX век той посочи къде е погребан, но никой досега не е открил мястото. В църквата "Св. 40 мъченици" е следата към последното обиталище на Омуртаг. След падането на Търновград поробителите обръщат църквата в джамия. По време на игото християни не могат да влизат в мюсюлмански молитвен дом.  Жената на джамийския мютевелия обаче ляга болна и  Д-р Христо Даскалов предлага услугите си на “французки врач”, но иска в замяна да огледа джамията. Покрай лечението докторът намира сгода да влезе в бившата православна базилика. Пред него се извисяват шест каменни колони, три с паметни надписи. Едната е от цар Иван Асен, другата е от времето на Крум, третата е дело на Омуртаг.
Търновският надпис на Омуртаг представлява строителен надпис, издълбан върху колона от сиенит. Той гласи:
"КАНАС ЮБИГИ (КНЯЗ ОТ БОГА) ОМОРТАГ, ОБИТАВАЙКИ В СВОЯ СТАР ДОМ, НАПРАВИ ПРЕСЛАВЕН ДОМ НА ДУНАВА И ПО СРЕДАТА НА ДВАТА ВСЕСЛАВНИ ДОМА, КАТО ИЗМЕРИ (РАЗСТОЯНИЕТО), НАПРАВИ НА СРЕДАТА МОГИЛА И ОТ СРЕДАТА НА ТАЗИ МОГИЛА ДО СТАРИЯ МИ ДВОРЕЦ ИМА 20 000 РАЗТЕГА И ДО ДУНАВА ИМА 20 000 РАЗТЕГА. САМАТА МОГИЛА Е ВСЕСЛАВНА И СЛЕД КАТО ИЗМЕРИХА ЗЕМЯТА, НАПРАВИХ ТОЗИ НАДПИС. ЧОВЕК И ДОБРЕ ДА ЖИВЕЕ, УМИРА И ДРУГ СЕ РАЖДА. НЕКА РОДЕНИЯТ ПО-КЪСНО, КАТО ГЛЕДА ТОЗИ НАДПИС, ДА СИ СПОМНЯ ЗА ОНОГОВА, КОЙТО ГО Е НАПРАВИЛ. А ИМЕТО НА АРХОНТА Е ОМОРТАГ КАНАС ЮБИГИ (КНЯЗ ОТ БОГА). НЕКА БОГ ДА ГО УДОСТОИ ДА ПРЕЖИВЕЕ СТО ГОДИНИ. "
Първо трябва да се уточни, че КАНАС не е нищо друго освен един стар вариант на титлата КНЯЗ, както доказва отдавна проф. Ганчо Ценов, а пълната титла КАНАС У БИГИ има значението КНЯЗ В БОГА (КНЯЗ ОТ БОГА). Гърците дават превод EK TEOI ARXONTOS – от Бога владетел (владетел в Бога). ARXONTOS е еквивалентът на КАНАС- княз, владетел. Произходът на титлата КАНАС е неудобен както за нашите, така и за чуждите учени. Признанието, че думата е от палеобалкански произход ще запрати стотици томове историческа литература за вторични суровини и ще срине много авторитети. Това е една от причините до ден днешен да се спекулира със значението на титлата носена от нашите древни владетели. Официална историография предполага, че колоната е донесена отнякъде, за да бъде вградена в църквата. Заедно с нея се предполага, че е донесена и друга колона с пограничен надпис от времето на Крум от кастрон Редестo. Карел Шкорпил предполага, че двете колони на Крум и Омуртаг са донесени от Плиска, без да са били част от по-стара сграда, а свободно стоящи в триумфална площадка пред входа на двореца. Друга реликва, принадлежаща на Омуртаг е златният медальон, намерен при разкриване на жилище в северозападния склон на Царевец. Как и защо така всички тези артефакти от т. нар. езическо време са се озовали в Търново? Отговорът е много прост, но защо ли толкова време остава скрит от българина, а му се натрапват какви ли не теории. Непризнатата от историците Паисиева история дава точен отговор. Крум е бил знаменит с това, че е поставил царския престол в Търново: "Той най-напред съградил Търнова, три крепости между река Янтра, и тук поставил царския престол." За вторият търновски цар Паисий пише: "Вторият е търновския цар, Муртагон, блаженият и достопаметен Михаил-Йоан. Така се наричал - Михаил-Йоан. От него се повели племето и родът на българските царе до последния Шишман Йоан. Всички, които били от неговия род, се подписвали според неговото име и титла; първо писал своето име, както му е било името, след това Йоан. Така българските царе държали титлата и почитта на своя прародител Михаил-Йоан, от който имали своя царски род и православната си вяра; у тях от него се почнало. От Михаил-Йоан, първият благочестив цар, брат на Крун, който се кръстил в Търново, всички били благочестиви. От него се наченал и племето и родът на благочестивите български царе, както казахме. И гдето се намират техни образи, печати и грамоти, всички се подписвали така по името на своя праотец и прародител блажения цар Йоан-Михаил.. После в Търново, както рекохме, тоя цар бил втори просветител на българите след цар Тривелия /Тервел/. В 845г. се кръстил и чрез него Бог показал чудеса на българите. С кръст в ръката си, с молитвата си към Бога той избавил България от големия божи гняв. Тоя блажен и велик цар Михаил се наричал Йоан-Михаил и по негово име българските царе, които били от неговия род, имали такава титла: първо Йоан, след това своето име, както му било. Така и последният цар Шишман се пише Йоан Шишман. Някои от прост род заграбвали българския престол, но никой от тях не се задържал. След известно време българските господари и войска ги изгонвали и пак поставяли на българския престол от царски род и племе - и до последния цар Шишман."
А някои от всезнаещите все още се чудят защо търновските царе имат първо името Йоан/Иван, а после своето.. Паисий Хилендарски казва: " За този цар Михаил има несъгласие в летописите. Маврибур пише: "Мургатон прие кръщението." А Барон пише: "Богарис, но това име по гръцки е Воргарос." Не отгатнали как било името му преди кръщението, но просто писали Богарис. Затова в летописите стои различно". В “Зографска българска история”, написана през ХVІІІ век пише следното: “По Круна наста брат его Муртагон, что зоват греци Вулгарис, а латини – Богарис и Борис. Он бе славен с победами и великомудър в делах..."
От надписа на колоната виждаме, че Бог се употребява в чисто човешки порив, тъй като славният владетел Омуртаг при построяването на двореца му е бил християнин : "Нека Бог да го удостои да живее 100 г." Никой не може да оборва факта, че Омуртаг/Михаил/ не е бил християнин по много причини, но най-простата, същевременно и най- болезнената за антихристиянската теза - медальонът му. Езическите владетели не се изобразяват с корони и кръстове, при това ДВА! Единият на короната, а другият в ръката му. Въпросът за всеславната могила на Омуртаг вълнува поколения изследователи. Точното местоположение на построените от владетеля съоръжения е кодирано в Търновския надпис.
Карел Шкорпил, идва в България и започва работа като гимназиален учител в различни български градове. Започва да се преквалифицира в професионален археолог още като млад учител и решава да разгадае задачата на живота си, чието условие е зададено в Търновския надпис. Имайки предвид разтезите, той търси следи от град, отстоящ на такова разстояние от реката. Надписът сочи 20 000 разтега от стария и още толкова до новия дворец. По права линия ли обаче, или по тогавашните пътища? Самата мерна единица “разтег” е разтегливо понятие. Варира от метър и половина до над два метра. Когато умножим 20000 разтега по 2.10 метра примерно (такова количество метри съдържа един разтег през Средновековието), се получава точно 42000 метра или 42 километра. Шкорпил познава развалините при с. Абоба от 1887 г. и още оттогава мисли за отъждествяването им с някое историческо селище. Тези факти, съчетани със съвпаденията на разстоянието (40000 разтега) от Абоба до Дунав, помагат на Шкорпил да заключи, че развалините край с. Абоба всъщност са останките на Плиска. Провеждат се първите разкопки в Плиска през 1899 – 1900 г., които уж доказват тезата му. Той предполага, че това е стария дом на Омуртаг. Неизвестна обаче остава точката на картата, наречена всеславна могила.
След като прочетохме обаче Мортагон/Михаил/ е бил търновски цар и знаем, че старият му дом не е Плиска, а Търново. На около 80-85 км. т. нар 40000 разтега е град Свищов, където на Чуката — висок хълм, почти в центъра на града има крепост, чиито руини се издигат на стратегическо място, със стръмни склонове, особено към Дунава и разкриващо невероятна гледка на изток, запад и север.
Изглед към Свищов и Калето от р. Дунав. Гравюра от XVIII в.
Пръв обръща внимание на свищовското „Кале“ Феликс Каниц, а по-късно го описва и К. Шкорпил. Хълмът е укрепен далеч в миналото. Тази крепост е привлякла вниманието на археолога Въло Вълев, който разкрива останките на крепостта през 1961 г. Този е същият археолог, който откри и гроб 39 в църквата „Св. четиридесет мъченици“ във Велико Търново, за който се предполага, че е на цар Калоян. Археологическите проучвания показват, че на това място са съществували две крепости - една, по-ранна от епохата на късната античност, и друга, по-късна, от епохата на средновековието. За изграждането и функционирането на крепостта археологът съди както по характерните за българското и византийското строителство особености на градежа на стените, от грубо дялани камъни и пълнеж от ломени камъни, споени с хоросан. Според археолога подобни особености на градежа имат Оряховското и Никополското кале и други средновековни български крепости. В. Вълев разкрива част от дворна калдаръмена настилка и щерна, чиято източна стена сключва ъгъл със северната стена на крепостта. Според него в тази щерна е събирана не дъждовна, а речна вода от Дунава. Подобни на това съоръжение са щерните в средновековните български крепости Царевец във Велико Търново, Асеновата крепост в Родопите, и други, изградени след османското завоевание. 
Ако предположим, че там е бил новия дом на Омуртаг остава да намерим неговата могила. В сърцето на Дунавската равнина, на 35 км северно от старата българска столица Велико Търново и на още толкова от дунавски град Свищов, се намира днешното село Обединение. Знае се, че първите му жители са били траките. Там също има местност "Калето", с открити римски паметници.  Там се е намирала най-близката крепост до древния град Никополис ад Иструм, до днешното с. Никюп. Крепостта е била на главен тогавашен път, свързващ Никополис Ад Иструм с гр. Нове /Свищов/. В местностите „Трите могили“ и „Селище“ има основи на постройки от старобългарско време. Може би един ден ще достигнем до истината, къде се е намирал гробът на Омуртаг, но пренебрегвайки старите български възрожденски истории ние все повече се отдалечаваме от истинската българска история.
⏩👉НЕПОЗНАТАТА ИСТОРИЯ
Грета Костова- Бабулкова 
 
ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Become a Patron! © Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Няма коментари:

ДАРЕТЕ И ПОДКРЕПЕТЕ СТРАНИЦАТА

Описание Сума
Дарение BGN

Дарете в евро

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Абонирайте се за моя канал