В ПАМЕТ НА РАДКА, ИВАН И СТЕФАН КОСТОВИ share buttonYouTube channel- Veliko Tarnovo СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, ПРЕПОРЪЧАЙТЕ ГО!

АРХИМАНДРИТ КИРИЛ РИЛСКИ ЗА ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ

Архимандрит Кирил Рилски - Мияк [Киприян Стефановски] (1861-1946) е виден български духовник и просветен деец, управлявал Одринска, Драмска и Дебърска епархии. Председател е на българската църковна община в Ксанти и Гевгелия и е бил игумен на Рилския манастир.  Този възрожденски духовник написва малка, но изключително важна книга. Нейното заглавие боде очите на враговете на истината и поради това интересното произведение е останало скрито от нас за дълго време. Става дума за публикуваната през 1930 година книга “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”. В тази книга с прости думи е казана една неудобна за определени хора истина – “ Древнитѣ илирийски българи, които сѫ населявали старата класическа България в Македония, в Илирия, на Балканския полуостровъ, сѫ принадлежали къмъ древнитѣ трако-илирийски племена и са живели в Илирия от незапомнени доисторически времена, като езичници преди Христа, тѣ сѫ имали политическа самостоятелна държава в стара България, въ Македония, но сѫ били завладѣни от римлянитѣ и сѫ станали свободни римски граждани, които сѫ се ползвали съ всичкитѣ привилегии, като просвѣтен и културенъ народъ, на римски граждани.“ - “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”. За същото това твърдение, за истината, че дедите ни са най-древните обитатели на Тракия, Илирия и т.н. д-р. Ганчо Ценов бе охулен яростно. Срещу Архимандрит Кирил Рилски няма критики защото противниците на истината не са имали смелостта да нападнат уважавано духовно лице. Освен това изложението на фактите в “Българската Самостоятелна Църква в Илирия” е толкова простичко и ясно, че не натоварва читателите изобщо. Дори човек да не притежава основна историческа подготовка, би разбрал всичко без никакво затруднение. Българите със сигурност биха прозрели доста бързо кой казва истината и кой създава сложни теории с цел да укрие произхода и старите земи на народа ни. Споменат е един изключително важен факт, а именно това, че първата християнска църква в Европа е била тази на дедите ни – “ Когато е дошълъ Св. Апостол Павел на Балканския полуостровъ, заварилъ е древнитѣ илирийски българи, които населявали старата класическа България в Македония като свободни римски граждани и отъ тѣх е основалъ Първата християнска църква в Европа (Деяния на Апостолите, XVI глава) - “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”.
"Доколкото грози опастность на някоя самостоятелна църква, за да не посегне някоя друга по-силна самостоятелна църква на нейната църковна самостоятелность, до толкова по-слабата помесна църква пази своите местни свещени обичаи и обряди, които пазятъ нейната църковна самостоятелность. Ето защо, нашата древна апостолска българска или първо-юстинияновска църква въ Иллирия, която се е намирала помежду двамата честолюбиви и властолюбиви архиепископи: Римския и Цариградския, които постоянно са искали да подчинятъ противоканонически древната иллирийска апостолска църква подъ своята църковна власть, а за да постигнатъ тази своя цель е требвало непременно да унищожатъ местните свещени обряди и обичаи на древната апостолска иллирийска църква, които са водили своето начало отъ дълбока апостолска древность и да бъдатъ заместени със свещените обичаи и обряди на римската или цариградската църкви. По такъвъ начинъ да бъде обезличена древната апостолска първо-юстинияновска или българска църква и само тогава е могла да бъде подчинена противоканонически подъ църковната власть на римския или цариградския честолюбиви и властолюбиви архиепископи.." 
За Архимандрит Кирил Рилски е ясно, че българите сме древен народ. На духовника е ясно и защо тази истина не е известна както на нас, така и на останалия свят – “Никому да не е чудно защо нѣма нашето древно българско племе, което е живѣло от незапомнени времена в Илирия на Балканския полуостровъ, за неговия миналъ исторически и църковен животъ достатъчни веществени исторически паметници. Това се дължи на вѣковнитѣ врагове на нашето древно българско племе – гърцитѣ, които са се възползвали отъ неблагоприятнитѣ политически обстоятелства на българския народъ, който е попадналъ подъ двойно робство: политическо и духовно, систематически, въ продължение на много вѣкове, сѫ унищожавани всички веществени исторически паметници, които сѫ говорили за историческия и църковен животъ на българитѣ.” “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”.  Архимандрит Кирил Рилски говори за безпощадно унищожаване не просто на отделни неудобни ръкописи, а на “цели библиотеки, които са били пълни с древни пергаментни ръкописи на латински, гръцки, глаголически...”. 
За римляни са считани родените в Тракия императори Максимин Тракиец, Максимин Дакиец, Маркиан, Лъв Бес, Фока, и др. Роденият в Дуросторум (Силистра) Аеций е наречен дори последният римлянин. Бащата на Аеций е от местното население, от мизите, които по-късно са познати на света под името българи. Без да използва силата и мъжеството на дедите ни, Рим никога не би достигнал никога своето величие. Без траките преторианци и легионери, Вечният град щеше да бъде пометен от лицето на земята от своите врагове. Духовникът, според когото ние българите сме древен балкански народ разказва още интересни неща. Архимандрит Кирил Рилски обяснява, че част от дедите ни напуска земята ни и вземайки участие в армията на Александър Велики се заселва на изток. Споменава се и за заселването на дедите ни на територията на Русия по времето когато тази държава още не е съществувала. Удивително е как едно духовно лице е било в състояние да изложи в една малка книжка толкова много истини по такъв простичък начин. Не по-малко удивително е, че учени имащи солидна подготовка поднесоха съвсем различна и както вече е ясно невярна информация. Заблудите за Тангра, хановете, юртите, тюркския език на дедите ни, идването от Азия и т. н. могат да омаят само шепа наивници.
Знаейки истината, нека не позволяваме повече да бъдем лъгани!

Книгата "Българската самостоятелна църква в Илирия на Балканския полуостров и нейната апостолска древност (кратък историко-канонически очерк)", София, 1930 година в оригинал от Библиотека"Струмски"
Мои публикации-извадки от книгата:  
-Истината за древната БЪЛГАРСКА ИЛИРИЙСКА ЦЪРКВА 
-Кой е първият български епископ Климент, живял през I век според архимандрит Кирил Рилски   

Книгата"Кратки спомени из миналия ми живот (1861-1931)", София, 1931 година в оригинал от Библиотека"Струмски"
Мои публикации-извадки от книгата:    -Назначаването ми за председател на Ксантийската българска православна църковна община 
-Назначаването ми за преподавател при Цариградската бълг. духовна семинария през 1898 — 1899 учебна година 
-Назначаването ми за председател на Гевгелийската църковна община 
-Превземането на гр. Драма от българските войски 
-Премеждията на архимандрит Кирил Рилски, като управляващ Дебърска епархия

Ето какви истини пише архимандрит Кирил Рилски: "Бъдещият безпристрастен историк ще да каже своята авторитетна дума на всяка православна народност от Балканските държави: българската, гръцката, сръбската и румънската, ще се даде на всяка народност заслуженото. Бъдещите поколения на балканските православни народности: българите, гърците сърбите, румъните, и албаните ще да четат историята и ще да се червят от срам, като четат какви зверства са вършели техните деди и прадеди, всички православни чада на православната Христова църква. Много справедливи са казаните думи преди няколко века от Негово Блаженство Охридския Българския Патриарх Атанасий за своите духовни чада: българите, гърците, сърбите, румъните, и албанците, които са населявали неговия обширен диоцез — на Охридската Патриаршия, който казва: „че неговите духовни чада, православните народности: българите, гърците, сърбите, румънците и албанците“ се мразят помежду си и се отнасят един към други, като диви зверове“ (руския писател Будилович). Нагледно се оправдаха думите, казани от Негово Блаженства Охридския Български Патриарх Атанасий, преди няколко дена от извършените зверства на балканските православни народи в последно време от междусъюзната Балканска война насам, които извършени зверства са още пресни в паметта ни. Но пита се сега: къде лежи самият корен на това голямо зло за съществующата голяма омраза помежду православните балкански народности: българите, гърците, сърбите, румънците и албанците, всичките духовни чада на една православна Христова църква? Коренът на това голямо зло, голямата омраза, която съществува помежду православните балкански народи, лежи в цариградската фелистическа патриаршия, която се е предала да служи всецяло на елинистическите интереси на елинската народност. Подведомствените митрополити на цариградската фелистическа патриаршия са станали прости политически агенти на елинската народност, са занемарили своите високи пастирски обязаности към православния народ и православната Христова църква, която не прави никаква разлика помежду своите духовни чада — православните християни, съгласно учението на великия апостол на езичниците св. апостола Павла, който казва, че няма никакви привилегировани народности в Христовата църква, а всички са равноправни членове в нея (Кол. III, 11), Епископите на цариградската елинистическа патриаршия, която е престанала да бъде център на православието, а се е обърнала на чисто елинско учреждение, всецяло служат със своето високо пастирско звание на елинската народност, като преследват всичко неелинско и притесняват другите православни народи: българите сърбите румънците, албанците и др. православни народности, които се намират под духовното ведомство на Цариградската елинистическа патриаршия. Лошият пример на цариградските елинистически епископи подражават духовенствата и на другите православни народности: българите, сърбите, румънците и албанците. Тук е източникът на голямото зло: шовинизма и голямата омраза, която съществува помежду православните балкански народи. Всяка православна балканска народност си има своята минала история, своите народни традиции, от които не така лесно може да се откаже в полза на елинизма или на др. каквато и да била народност и не трябва да се отказва. Православните духовенства на балканските православни народи: българите, гърците, сърбите, румъните и албанците са длъжни като пастири на Христовата църква, да насаждат християнските добродетели помежду православния народ, а не да се занимават с някаква си политика и някакви си национални интереси на отделните православни народи на Балканския Полуостров и с това да насаждат помежду тях омраза. Този велик грях за тази голяма омраза на балканските православни народи, която съществува между тях тежи на цариградската елинистическа патриаршия и тя е главната виновница за съществуващата голяма омраза помежду всички православни балкански народности, която се е преобърнала от православна-вселенска патриаршия на елинистическо шовинистическо гнездо."
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ако ви харесва блога може да ме подкрепите с дарение
Описание Сума
Дарение BGN

Сметка за дарения- Банка ДСК IBAN BG81STSA93000010949641 BIC: STSABGSF Титуляр: Грета Стефанова Костова-Бабулкова