КОГА, КАК И ЗАЩО СЕ ПОЯВИ Д-ВО "СТАРА СТОЛИЦА"

 
Из вестник "В. Търновска трибуна" 30 септември 1934 г.

В. Търново винаги е държало първо място по дружества и културно-просветни инициативи. Особено оживление в това отношение се забеляза веднага след войните. Почти едновремено изникнаха в града ни две дружества едното под име "Родителско възпитателски съюз" с председател зап. п-к г. Ив. Попов, а другото "Комитет Обществени нужди и благотворителност". Първото д-во за кратко време прояви един особен интензивен живот и успя да сплоти и обедени толкова граждани и гражданки, като никое друго дружество в града ни. Но за нещастие председателят му бе сменен и ръководството попадна в ръце недеятелни, безволни и дружеството постепенно замря. Другото д-во — комитет си бе поставило по-скромни задачи, След като извърши една анкета—първата сериозна анкета за бедните в града ни, станаха някои промени в управата му, излязоха някои хора, които влязоха за членове в многошумно образувания общограждански комитет при общината и така това дружество почти угасна. Негови, обаче по-дейни членове не оставиха идеята за едно общогражданско д-во да умре. И както добрият пчелар събира два слаби рояка, за да образува един силен тъй и тия добри наши граждани им бе дошла щастливата мисъл да се слеят двете тия д-ва в едно. Тая работа, след отделно обсъждане на всяко едно от настоятелствата, бе извършена в учредителното събрание на 15 април 1930 год. От тази дата ние вече имаме в града си един културно-просветен съюз под хубавото и подходящо име „Стара-столица“. Уставът на д-вото беше още същата година утвърден и д-вото започна своята организациона дейност. Дружеството е работило и работи и досега скромно и безшумно и днес то се радва вече на една дейност, с която може да се гордее всеки един негов член. Какво обаче, направи досега това д-во ще се запитат мнозина, особено из кръга на онези наши съграждани, които освен "Зора" или "Утро" не считат за нужно да четат, а камо ли да получават търновски вестници. Ние тук ще отбележим само извършеното от това дружество.
1. То първо повдигна въпроса за плаж на р. Янтра и сложи начало на такъв.
2. Повдигна въпроса за пасион за странни ученици и ученички в града ни, който въпрос наново излиза на сцената.
3. Издирва и прави постъпки за запазването на историческите къщи и старини в града ни и взе под свои грижи къщата на П. Р. Славейков.
4. Проучва въпроса за дарителите в града ни и доколко заветите на покойните са били изпълнени.
5. Направи анкета върху чиновничеството в града ни и такава върху старците.
6. Подпомага написването историята на Търново със събиране на документи, портрети и др.
7. Създаване на картонажна — фишова библиография за В.Търново, която всеки един може да види в народната библиотека в града ни — нещо, което няма още никой град в България.
8. Издава брошури за Търново и вика лектори като: Д-р Н. Станчев, Д-р Йорданов, П. Димков и др.
9. Подпомага членовете си материално, като се старае да им създава и намира работа.
10. При Д-вото са конституирани 7 махленски комисии, които подпомагат оощината по отношение чистотата и благоустройството на града.
11. Събра и събира адресите на всички търновци и търновки пръснати из разните краища на страната, у които възбужда и поддържа интереса и връзките с родния им град и нека ни бъде простена нескромността ако кажем, че главният инициатор на днешния събор на В. Търновци е това д-во, което още през м. юлий т. г. бе взело решение за него.
Станало достояние всичко това на търновци в града и извън него, те охотно се вече записват за членове, броя на които ежедневно расте. Между многото членове  на д-вото от обикновения работник и занаятчия, на д-вото правят чест днес Н. В. Преосвещенство митрополит Филип и епископ Софроний, както и много видни търновци от София и такива в странство. Всичко това, мислиме е достатъчно в отговор на ония, които мислят, че всичко знаят и умеят, както и за ония, които като са били канени да станат членове са казвали:
,,Дайте ни дела“
— Ето дела, г-да! Елате на работа! Да рушиме и разколебаваме да шушукаме и критикуваме е по-лесно, отколкото да работим.
Дайте и вие нещо за града си, макар и да не сте кореняци, за да може да изисквате от него и да се ползвате от благата и хубавото му име.
©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.
Публикуваните тук материали са плод на чиста съвест и дълги часове труд. Ако ви харесва това, което правя и можете да си го позволите, помогнете на Старо Търново да съществува
Описание Сума
Дарение 10.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

ПОДКРЕПИ И ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ Generated image