Старата плащаница

Из книгата на Йордан Кулелиев-1942г.
Казваме „старата плащаница“,защото църквата ни има нова, за която на друго място в книгата даваме сведения за нея. Тази плащаница е шита от х. Теодора х. Петко Косева, дъщеря на х. Георгя Кисима, който през 1845 година е ходил на Божи гроб. Според разказите на дъщеря ѝ Нина х. Петкова, тя още от Йерусалим, когато ходила на Божи гроб с мъжа си, накупила някои неща, които ще ѝ са необходими за ушиването на плащаницата. Тук тя си купила и 12 книги подвързани — жития на светиите, със славянски шрифт и подарени от нея преди смъртта си на девическия монастир с. Мерданя. Тази плащаница е шита със злато, а не със сърма и затова и до днес изглежда като нова, жълта е, а не почерняла. Тя е релеф. Има следните размери: на дължина 140см., а на широчина 110см. Дълги години църквата си е служила със нея и то през време на страсната седмица и 40 дни след Възкресение Христово, а от 1940 год.—с новата. Но по време на земетресението, станало на 1. VI. 1913г., между пострадалите църковни съдове, одежди и вещи, е била и тя. Църковното настоятелство я дало на дъщерята ѝ Кина х. Петкова да я поправи. Дали ѝ кадифе и изрязани части от непотребен филон, които пришила по четиритех краища на плащаницата. По кадифето тя е ушила следния текст: "Благообразният Иосифь сне от дървото Твоето пречисто тело, обви го с чиста плащаница и, като го намаза с благовонни , масла, положи го в новъгроб". 
Търново, 1916г. 8 ноемврий К. х. П. 
А средината, шита от майка ѝ, си остава същата. На нея са ушити: Иисус Христос, около него майка му Мария, Магдалина и Мария Иосиева и мъже: Иоан Богослов,, Иосиф Ариматейски и Никодим, 2 ангели с криле, над тях, балдахин с 4 кандила, а по четиритех страни четирмата апостоли-евангелисти с техните символистични отличия. Тази плащеница е от голяма стойност и управата на църквата има всичкото желание да я запази на вечни времена. Подобна плащаница, шита през 1858, октомврий 10 от същата х. Теодора х. Петкова, притежава църквата „Св. Никола“ — В. Търново. Тази плащаница е дълга 2 метра и широка 1,50 метра. На четирите краища завършва с халки и големи пюскюли от сърма. Ако и да е старинна, но разгъната, тя изглежда нова, с най-финна изработка. Дълго погледът е привлечен от нея и не може да се нагледа и на художествената изработка и на вярното изображение на най-великия и трогателен момент от живота на Иисуса Христа—неговото погребение. Положеното тяло на Господа и обвито в плащаница, както и всички образи са шити със злато, със златен ореол и са все релеф. Има 3 жени: Св. Дева Мария, Мария Магдалина и Мария Иосиева, и 3 мъже: Св. Иоан Богослов, Иосиф Ариматейски и Никодим, 2 шестокрили херовими, 2 ангелски образа, над тях Кивот (балдахин) с 4 кандила, кръст по средата им, копие и тръст със гъба. По четиритех ъгли образите на четиритех евангелисти със символистичните им знаци. Наоколо най-художествено ушит с едри букви от злато следния текстъ: „Благообразният Иосиф с древа снема пречистое тело Твое плащаницею чистотою обвив“.
Подобна на тази плащаница има и „Св.Преображенския монастир“ при В. Търново, шита също от нея и със същия материал. И църковната завеса в монастирската църква, представляваща Възкресение Христово, също е шита от нея. Шила е иконата „Св. Никола", която се пази в дома на о. з Генерал Никола х. Петков. Също е шила и иконата „Св. Кирил и Методий“. Всичко ушито от нея трябва да се види, за да се почувствува непосредствено нейното голямо изкуство и ненадминато религиозно вдъхновение. След смъртта на мъжа си х. Петко Косев — 21. VII. 1897г., тя приема монашеството, под име монахиня Теодосия. Монашеският живот е водела вкъщи х. Теодора х. Петкова. Тук чела своите религиозни книги, молила се е на Бога, даже нощем е ставала да чете и се моли на Бога пред домашния си иконостас. Ходела е всякога на църква. И най-после, през 1907 год. и тя напуща този земен живот, през който най- преданно е служила на дом, на семейство, изгледала е 3 сина и 3 дъщери, на близките и на Бога. Нека е вечна паметта ѝ. 

Съдържание: Начало на църквата "Св. св. Константин и Елена“
Старата църква „Св. св. Константин и Елена“
Старата кондика
Икони при старата църква
Старата плащаница
Надгробни плочи
Построяване на нова църква през 1872 г.
Новият иконостас от 1872 г.
Митрополит Панарет Рашев
Възстановяване на църквата след земетресението на 1.VI.1913 г.
Освещаване, преименуване и дарители на новата църква
Възпоменателни плочи
Почетни и благодетелни енорияши
Свещенослужители, църковни настоятели, певци и хорове при храма

Грета Костова-Бабулкова

Няма коментари:

Абонирайте се, за да ни следите в