В ПАМЕТ НА РАДКА, ИВАН И СТЕФАН КОСТОВИ СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК

Наредба закон за общественото подпомагане.

из Общински вестник Велико Търново от 1934 г. 
Обществено подпомагане от страна на държавата, общините, благотворителните дружества и частни дарители имаше и преди появата на закона. Обаче, в цялата тази работа липсваше система, единство, общ план и най-главното, липсваха необходимите материални средства, за да можеше общественото подпомагане да засегне всички нуждаещи се, а и даваната помощ да бъде по-ефикасна. Съзнанието на тази празнота продиктува изработването на новия закон за общественото подпомагане. Чрез него общественото подпомагане става масово и в неговото изграждане вземат участие всички граждани. На всички се правят съответни парични удръжки и се образува един голям фонд, от който сумите процентно се разпределят по областите, общините и благотворителните съюзи и организации за засилване вършената от тях благотворителна дейност. По силата на закона при всяко общинско управление ще се образува комитет от вещи лица по общественото подпомагане и представителите на благотворителните дружества, които ще изработят годишен план за своята дейност. Явен е смисълът и значението на този комитет и резултатите, които се очакват от неговата дейност в полето на общественото подпомагане. В своята дейност той ще бъде твърде много улеснен било чрез органите на общинската власт, било чрез материалните сили и средства, които последната ще му предостави за използуване. В обсега на същия ще бъде и задачата за подпомагане и засилване дейността на заварените от закона БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА в града ни, каквито са:
-ДРУЖЕСТВО „ЧЕРВЕН КРЪСТ", което издържа съвещателна станция „Д-р Селвели";
-ДРУЖЕСТВО „МИЛОСТИВИ САМАРЯНИН“, което издържа детски приют;  
-БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЗДРАВЕЦ“, което урежда летни колонии в с. Арбанаси; 
-ДРУЖЕСТВО "ЕМАНУИЛ", което издържа СТАРОПИТАЛИЩЕ „АНИКА И АНГЕЛ АНГЕЛОВИ“
-ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО И ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО „РАДОСТ“, което издържа професионално девическо училище "Мария А. Попова" и пр.
Поменатите дружества имат зад себе си минало и изпитани дейци, които са достатъчна гаранция, че ако бъдат подпомагани материално, те ще засилят още повече своята полезна благотворителна дейност и ще оправдаят своето обществено съществувание.
Дарителството в периода от 1878 г. до 1951 г. заема съществена част от живота на следосвобожденския българин. След 1944 г. всички фондове и фондации започват една след друга да бъдат закривани, а имуществото им се влива в държавния бюджет. Към 1915 г. даренията към Министерството на народното просвещение административно и финансово се централизират в обединения фонд „Завещатели и дарители". Към 1 януари 1942 г. в „Завещатели и дарители" се числят 207 дарения с общ капитал от 56 000 300 лв., което в наши дни се равнява приблизително на сумата от 31 920 000 лв. В началото на XX век фонд "Завещатели и дарители" е бил вторият по големина след пенсионния фонд. Законът за бюджета на НРБ от 1948 г. слага край на дарителските фондове, управлявани от Министерството на народното просвещение. С него те се вливат в държавния бюджет и така по същество се извършва „национализация" на дарените капитали и имущества. Прочетете: Огромното дарителство в България преди 9 септември 1944 и национализацията след това
Прочетете в „ Държавен вестник“ бр. 196 от 28 XI. 1934 г. закона за общественото подпомагане
Грета Костова- Бабулкова  
Старо Търново

Няма коментари:

ПОДКРЕПИ "СТАРО ТЪРНОВО"
Описание Сума
Дарение BGN

Дарение в евро

Авторско право

Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Абонирайте се, за да ни следите в