НИКОЛА РУСЕВ (1938-1939)

 Олга Цанкова

Никола Русев бил назначен за кмет на Търново на 19 февруари 1938 г. Търновец, завършил военно училище, той учил и архитектура в странство. Спечелил си име на добър специалист. Преди 19-майския преврат на 1934 г. членувал в Демократическия сговор. Мнението на всички служители на Общината, от прислужника до помощник-кмета - капитана от запаса Сава Яранов било, че Никола Русев е много възпитан човек. Нямало случай той да влезе в Общината и да не поздрави прислужника. Но същевременно бил и много притеснителен човек, когато се налагало да произнася реч. В такива случаи му помагала председателката на женското дружество „Радост“ Смарайди Топузанова. Затова тя винаги била зад него. Търновци се надявали спорът за строеж на Съдебната палата в града да бъде решен при кметуването на Никола Русев. Той обаче не успял да помири спорещите страни по въпроса къде да бъде новата сграда - на Баждарлък или в близост до Военния клуб.
Кметуването на Никола Русев се запомнило с проведения голям Областен събор под надслов: „Селото - най-здравата опора на държавата!“. На Марно поле генерал Атанас Стефанов (тогава полковник) открил събора в присъствието на министъра на просвещението проф. Богдан Филов. Около 25-30 000 души дефилирали по Севлиевското шосе (дн. бул. „България“) до Хисаря (Царевец). Най-голямата изненада станал осветеният с електрически лампи Стамболов мост. След зарята и продължилото цяла нощ народно веселие на следващия ден се провел преглед на носиите в двора на казармите. На игрището на казармите (бившето Военно училище) се провели народни борби. За целта бил устроен специален тепих. Сред публиката бил самият Дан Колов, който възнаградил с парична сума един от победителите. (Недялко Цончев от Беляковец бил сред зрителите на тези борби.)

С голям плакат: „Благодарим ви, търновци!“, гостите си тръгнали от града. Участниците били много доволни и забравили за калта, която газили в първия ден на пристигането си - от гарата до Баждарлък. Герой на този събор, проведен в края на май 1939 г., станал областният директор Борис Казанлиев - „огнен човек“, герой от войните, голям администратор - бивш кмет на Пловдив, бивш окръжен управител на Шумен. В кафенето на Мерджана го обявили за почетен гражданин на Търново. Юбилеен комитет издал специална книга за него. След 9.IX. такива като него били ликвидирани.
Девети септември заварил арх. Н. Русев на поста „околийски архитект“. От протоколната книга на ОК та ОФ се разбира, че по предложение на Петър Георгиев той заедно с други специалисти са уволнени. Причините намираме в протокол № 5 от 21.IX. 1944 г.: „за фашистка пропаганда, подозрение в убийства и други престъпления в битността му кмет на гр. В. Търново, насъскване към арести на прогресивни народни дейци“. (ДА - В. Търново, ф. 83, оп. 1, а.е. 1) Н. Русев не е съден от Народен съд, както може да се предполага. Помогнали му тези, за които той като кмет се застъпвал да не бъдат преследвани заради левите им убеждения. Никола Русев починал през 1981 г. на 83 години.

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Последвайте блога