Към западната част на града

ИЗ СПОМЕНИ НА ТОДОР ЯНКОВ (1939 год.)
Продължавайки пътя си от Башхамам в западна посока, минаваме покрай голяма една продълговата оригинална сграда, някогашен конак, горният етаж на която, подпиран от извити греди, виси над улицата. От него започва една от българските части на града, струпана, то се знае, върху постепенно възвишаваща се стръмнина, наречена „Халваджи баир". И пак улички вляво към Янтра и вдясно, посред лабиринт от къщи и къщурки. Измъчвани от умора, излязваме на сравнително равна улица, минаваме край интересната къща на известното старо търговско семейство Витанови, което даде на армията един полковник от първия випуск на Военното училище и най-сетне достигаме доволно разширената ѝ част. Тук, върху подзидана височина се издига църквата „Св. Константин и Елена". Тая част на града бе обитавана от най-видни граждани, Тук е къщата на старото търговско семейство Пъчови, по-горе, насреща, е къщата на най-видния в турско време първенец Стефан Карагьозов, притежател на първата и най-голяма фабрика в града за произвеждане на тънки брашна, хлебен спирт, печени пашкули и коприна. До Карагьозовата къща, в западна посока, се редят домовете на видни търновци, почти всички вече покойници, но оставили след себе си добро име и почтено поколение: хаджи Ангелов, голям търговец на бакър със задгранични връзки; Ангелов, дългогодишен банков директор; семейството Сарафови, което не трябва да бъде смесвано с едноименното семейство, което даде един министър, един генерал и прочутия столичен лекар д-р Стефан Сарафов, всички вече покойници. Родоначалникът на Сарафовото семейство, за което тук става дума, беше богат и с добро име арменец, преселил се и задомил в Търново. Неговият син, д-р Сарафов, беше дълги години главен военен лекар в България; той се отличаваше с голяма почтеност. Най-интересна в тая част на града е къщата на това семейство, която съществува и днес. Тя е голямо, масивно здание, с чупната фасада и с южната си страна има изглед към Света гора. Вътрешността ѝ е господарска—просторни помещения, двукрили врати, железни перила. До тая къща се намерва тая, в която е живял прочутият на своето време даскал Атанас Гранитски, който около 12 години е учителствувал в класното училище в града. Бил е родом от Котел, но се заселил и задомил в Търново. Няколко стъпки по-нататък, вдясно, изпъква изсред живописно струпаните сгради голяма старовременна къща, в която се е родил Димитър Бабев, поет и писател, син на видното някога търговско семейство Хаджи Бабеви. Добре известен в столичните писателски и интелектуални среди, г-н Димитър Бабев е бил драматург на Народния театър, а сега е уредник на „Учил. преглед", издание на М-то на просветата, литературен сътрудник на в. „Утро" и на в. „Мир", както и на разни други издания. Написал е няколко стихотворни сбирки и други трудове и е редактор на литер. списание „Листопад". Една от неговите хубави стихотворни сбирки има своя произход от Брюксел, където авторът е следвал своето образование. Продължавайки напред спокойно и без умора по извиващата се, но равна, улица, биваме изненадани от нейните повече стари и от най-странна архитектура къщи, които ни дават още по-странни изгледи. От двете й страни зеят „сокачета", които в лявата й страна в най-възможни извивки стремително отиват към Янтра, а в дясната се провират между и под самите сгради, извеждайки по уморителни стръмнини на някоя част от главната улица. Ето, ние сме вече в оная нейна част, която, макар да е преименувана, все пак си носи старото име „Циганската махала". Но въпреки това ѝ име, тука живеят скромни търновски семейства, нямащи нищо общо с това, види се, от много далечен произход название. В нейния свършек попадаме на един площад, към който гледат прозорците и чардаците на отрупаните наоколо къщи. Една, отляво, издигаща се над дълбока урва, с изглед към Янтра и Светата гора, е голяма, паянтова постройка, която ви се струва ще се строполи пред очите ви. Но упорито се държи тя, очаквайки художникът да я овековечи с четката си.  
Грета Костова- Бабулкова  
Старо Търново

Няма коментари:

Авторско право

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Абонирайте се, за да ни следите в