До родителите и настойниците на учениците от В. Търновските слети гимназии- 1935 г.

  

20. XII. 1935 г.
гр. В. Търново

До Г. Г. родителите и настойниците на учениците и ученичките от В. Търновските слети гимназии „Св. Кирил“ и „Митрополит Климент“

Г. Г. РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ,

Времето, което живеем, налага по-големи грижи при обучението и възпитанието на нашата младеж, защото животът предявява към съвременния човек изисквания, които съвсем не са били познати в миналото. И всички ние, в ръцете на които е поверено образованието и възпитанието на младежта, трябва да напрегнем усилия и подготвим последната за живота.
Нужно е да въоръжим нашите питомци, Ваши деца, със знания и сръчности и в съзнанието им да внедрим добродетели, които са необходими повече от всеки друг път и без които е невъзможно тяхното и на народа ни преуспяване. Трябва, преди всичко, нашите ученици да прегърнат труда, като средство за издигане в живота, да бъдат преданни чеда на своите родители и да пазят, като зеницата на окото си, чистотата и традициите на семейството. Училището за тях е втори дом, където ще черпят знания и възпитание. Нека зачитат и строго съблюдават реда и спокойствието в него, а към учителите си да се отнасят с пълна вяра и почит. В съзнанието на утрешните наши граждани трябва да залегне почит към българската държава и нейните институти. Нека, при това, знаят, че държавата е крайна необходимост за духовното и материално преуспяване на българския народ.
❗️ Родолюбието, идеализмът, себеотрицанието и вярата в Бога трябва да бъдат ръководното начало в живота на младите българи и българки. Народните идеали да се издигнат и да ангажират тяхното внимание и дейност.
Аз и учителската колегия при поверените ми слети гимназии действуваме в тази насока при нашата учебно-възпитателна работа. И, в името на тези разбирания, ние зовем Вашето сътрудничество, като сме дълбоко уверени, че без него не ще можем да постигнем нашите цели и напразно ще хабим усилията си.
За да насочим учениците и ученичките към определените по-горе цели и задачи, за да ги предпазим от увлечения, които ще пречат и на техния успех и ще ги доведат до отстраняване от гимназията, учителският съвет при поверените ми слети гимназии
РЕШИ:
1. Безусловно се забранява на учениците и ученичките да посещават вечерни кинематографии и театрални представления, концерти, забави и др. от дневните могат да посещават само ония, които са разрешени от училищната власт.
2. Учениците и ученичките, които посещават частните кинотеатри, трябва да бъдат придружени от родителите или настойниците си. Надзорът на учениците в кинотеатра ще става от дежурни учители.
3. Ученик или ученичка, заловени в кинотеатра през забранено време, или при неодобрен филм, се наказват; първи път — с отстранение за 15 дни, а втори път — с изключване завинаги от гимназията, (съгласно установения в правилника ред).
4. Посещението на танцувални забави от ученици и ученички се абсолютно забранява. Провинените се наказват с изключване завинаги, (по установения ред). Контролът в такива случаи ще се упражнява от училищната и административна власти.
5. Строго се забранява движението на учениците и ученичките извън квартирите им след определения училищен час. Учителският съвет в заседанието си на 29 XI. 1935 г. определи училищния час както следва: от 1. XI. до 1. IV. —7 часа за учениците и 6 ч. за ученичките, а от 1 IV. до 1. XI. — 9 часа за учениците и 8 часа за ученичките.
6. Класните наставници посещават вечерно време квартирите на учениците и ученичките, за да проверят, дали се прибират навреме.
7. Задължават се полицейските органи да вземат легитимациите на учениците и ученичките, които се заловят по улиците след определения училищен час. Тия легитимации се изпращат в дирекцията на гимназията за разследване и налагане наказания.
8. Участието на учещите се в разни дружества става със съгласието на класния наставник, като се има предвид успеха и поведението на ученика или ученичката. Учениците-членове на дружествата, се изключват от тях при повече от две слаби бележки, получени през първия срок.
9. Забранява се на странните ученици и ученички да отиват на село при родителите си през учебни дни. Когато те са в родните си места, трябва да се държат и там като ученици.
10. Учениците могат да посещават само одобрени от училищната власт сладкарници, но не им се позволява да се застояват там.
11. Родителите да обръщат особено внимание при подбора на настойника.
12. Забранява се на учениците и ученичките—на първите - с ученички и каквито и да било момичета, а на вторите — с ученици и каквито и да било младежи, да се движат и скитат из улиците, градините и вън от чертите на града — из Лозята, Св. гора, Зеленка и др. места. Заловените от училищните и административните власти учещи се, неспазили това нареждане, особено за места вън от чертите на града, ще бъдат строго наказвани: първи път, след предупреждение — с условно изключване, а втори път — с изключване.
13. Ще се правят внезапни ревизии на отсътствуващите от занятие учещи се, за да се провери, дали отсътствуват по уважителни причини.
14. ❗️ Всички ученици и ученички, провинени в комунистическа дейност, ще се наказват по § 23 буква „р” от правилника за народните средни училища —изключване завинаги от всички училища в Царството (съгласно чл. 141 от Закона на народното просвещение). Полицията ще се предупреждава за изключените ученици, за да бъдат въдворявани по местожителствата им.
15. ❗️ Учителският съвет ще налага наказания и изключване и на ония ученици, които са известни като комунисти и които, по общо схващане на учителския съвет са вредни за училището, макар тия ученици да не са заловени явно в комунистическа дейност.
16. Ученик, който напусне учебните занятия в знак на протест, се смята доброволно напуснал училището. Такъв ученик, лишен от закрилата на гимназията, полицейските власти ще изпращат до местожителството на родителите му.
17. Ученици или ученички, които се заканват на своите преподаватели, — с цел да ги изнудят за по-висок успех — ще бъдат най-строго наказвани.
18. Учениците и ученичките са длъжни да се държат прилично из театрите, улиците и пр., като особено пазят безукорен език.
Като Ви съобщаваме тия решения, обръщаме се към Вас, да употребите всички възможни усилия, щото тия мерки да се изпълняват най-строго.
Г. Г. РОДИТЕЛИ и настойници,
Приобщете Вашите усилия към нашите, за да създадем от Вашето дете един гражданин на труда, с големи граждански добродетели, с определена цел в живота—личното му добруване и това на родината ни. Не забравяйте, че заедно с нас, и Вие имате дълг от отговорност пред бъдещето на нацията ни.
                                                                   Директор: Гр. Христов

  С любезното съдействие на Живка Лазарова


 Учениците, които са били родом от населени места извън В. Търново са имали надзорни книжки, в които са се вписвали данни за отсъствията им, за пътуванията им до родните села/градове, като се е отбелязвало и какво е било поведението им при тези посещения. Вижте една надзорна книжка

ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Become a Patron!


Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.
Публикуваните тук материали са плод на чиста съвест и дълги часове труд. Ако ви харесва това, което правя и можете да си го позволите, помогнете на Старо Търново да съществува
Описание Сума
Дарение 10.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

ПОДКРЕПИ И ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ Generated image

Последвайте блога

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Общо показвания