Крал- Бунар

Из "Сенки край Янтра-легенди и балади" от Ив. Йорданов-1933 г. 

Били размирни години. Цар върху цар дигал войска и ако го надвивал, вземал му царството. Бивал ли е надвит, тръгвал той да си търси щастието в друга страна. В това време дошъл крал от далечна западна страна, като минал много реки и планини. Дошъл той, за да си търси царство към онази страна, отдето слънцето изгрявало. Най-после дошъл до Янтра, преминал я и се спрял да почива на една хубава равнина, по която имало чуден кладенец и бистро и буйно поточе със стара еднокамена воденичка. Ала стари велможи били все замислени. Те не знаяли, къде ги води господарят им и почнали да роптаят. Схванал това, кралят свикал болярите и им разказал следната приказка:
„Едно време лъвът срещнал костенурката и я запитал:—Ей ти, костенурке, гадинке такава? Защо ти живееш до триста години, а аз, царят на всички животни, едвам достигам до тридесет?
— Защото ям мърша, а ти ядеш винаги прясно месо — отговорила костенурката.
И решил лъвът да живее триста години, та почнал да яде само мърша.
Обаче, още при първия опит се погнусил и казал: — По-добре е да живея тридесет години, но да ям добра храна, отколкото да живея триста години и да ям мърша.
И почнал лъвът да яде пак месо.
Велможите разбрали поуката: по-добре е за един цар да живее тридесет години, но да живее като лъв, отколкото да живee много, много години и да влачи живот като костенурката.
И съгласили се велможите да следват своя господар. А последният, след като си починал при поточето, потеглил към изток и не се върнал вече. А покрай старата воденичка с чудния кладенец се образувало полека- лека селище, което почнало да се зове Кралски Кладенец /Царски извор/, или по турски Крал Бунар.
Селото е в Г. Оряховска околия, 2-3 км южно от шосето Г. Оряховица— Разград. Тази легенда се отнася за Владислав Полски, който е минал по тези места за Варна и гдето паднал убит от турците през 1444 година.

Няма коментари:

Авторско право

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Абонирайте се, за да ни следите в