БЪЛГАРИ И МАКЕДОНЦИ - ЕДИН И СЪЩ НАРОД, С ЕДНА И СЪЩА ДРЕВНА ИСТОРИЯ

В стари времена държавата на македонците се е наричала Ематия, а населението ѝ – пеласги, казва през 1 век римският историк Помпей Трог. През 2 век пр. Хр. гръцкият пълководец и историк Полибий нарича траките и македонците omogenes т.е. хора от един и същи народ, род или раса. Френският изследовател Виктор Дюруй посочва, че в античността траки, пеласги и илири са били считани за три клона на една и съща общност. Това е описвано често от старите автори: Плиний Стари говори за мизо-македонци в Мала Азия, които са се обединили в Ефес. Йоан Цеца през XI век, също говори за тези "мизомакедонци". Всички антични автори са съгласни, че Македония е била част от Пеония, а Йоан Цеца казва ясно: "Пеоните са българи". Границата между Македония и Гърция е реката Пеней в Тесалия - това е родината на мирмидонците - войниците на Ахил от "Илиадата" на Омир. За мирмидонците Йоан Малала, творил в VII век, твърди безусловно, че са българи.  Нямало е спор и сред древногръцките автори - те разказват, че когато гръцкото племе пристига тук, то заварва "пеласгите" и попада в техния свят. Това е един свят от родствени народи на Балканите и Анатолия, с развита цивилизация и култура, които очароват и грабват гръцките пришълци. До такава степен, че гърците пожелават повече от всичко да ги притежават - и да направят местната култура своя. Те добиват фикс-идея /мегаломания/- да усвоят тази цивилизация и буквално да я откраднат от местните жители. Започват с възхищение от "пеласгите" и ги наричат "богоподобни", заради всичко което виждат у тях. Дори в гръцката митология им "дават" най-благородния произход - от "Пеласг - син на самия Зевс". Но когато усвояват местната култура, те вече искат да я направят само своя и да заличат всеки спомен, че някога не е била тяхна.  И им отричат правото да имат каквото и да е общо с т. нар. "елинска култура". Древните гърци наричат местните жители отначало "пелгари", което  е равнозначно на "българи" - понеже гръцките пришълци не могат да изговорят "Б" и "Ъ".  , а по-късно започват да ги наричат "траки" - в гръцкия език обидна дума - буквално "варвари", "диваци", "чужденци", "неелини"..
Ето какво пише Раковски: "Това племе или голям род, познато в елинската стара повестност под общото и обширно народно име пеласги, не е друго освен българи, изкривено от гръцките описатели поради недостатката на езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери. Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.) БЪЛГАРСКА СТАРИНА, МЕСЕЦ ЧЕРВЕН (ЮЛИЕ) 1-И. БУКУРЕЩ, 1865
Многобройни са свидетелствата, че тези родствени пред-гръцки народи са същите, които обитават Балканите и Мала Азия и днес и се наричат българи, сърби, хървати, "македонци", а също и "румънци", дори "турци" (в голямата им част). Това се опитват да скрият още от древността гръцките пришълци - като отричат правото на местните народи над културата им, те стигат дотам да им отричат и правото върху собствената им земя. Тази гръцка идея - да се преправи историята - достига пълната си сила в Ромейската империя, когато в нея се налагат гърците. Придворните официални византийски летописци след 7 век провеждат мащабна и продължителна кампания за прокарване на идеята, че местните са чужденци, а пришълците (гърци) са местни хора. Тази отдавна разработена версия преди 100-200 години приемат наготово за свой шаблон и налагат повечето официални историци на Великите сили - до днешната епоха.
Цикълът на някогашната гръцка фикс-идея е завършен и тя е извървяла своя пълен кръговрат: "Културата и цивилизацията са изобретени от гърците, подети са от римляните и са завършени от Западна Европа."
А историята извън тази версия? Историята, която се е знаела допреди 100-200 години и за която има всякакви примери от историци и писатели от изток и запад, български и чужди, средновековни и древни? За общоприетата стара история - отпреди 19-20 век - свидетелстват дори и самите привърженици на чуждия ни произход:
Константин Иречек (един от основателите на Златарската школа) пише буквално: “В средните векове южните славяни често са смятани за аборигени (коренни жители); но това е недоразумение, произлязло при четене на древните писатели поради  незнание на историята.”
Петър Добрев -  най-известният популяризатор на "памирската теза" за произхода на българите пише: “Съгласно една доста разпространена във Византия традиция на българите се е гледало като на народ, произлизащи от древното тракийско племе бриги или фриги. Преки сведения за това е оставил Димитрий Хоматиан.”/Петър Добрев - “Необясненото и необяснимото в ранната българска история” - стр. 145 - 148"/
Версията, че сме пришълци в собствената си страна е една нова версия, наложена официално през последните 100-150 години. Допреди само 150 години - столетия и хилядолетия назад - се е учила съвсем друга история. И историците от древността до 19 век разказват друга история...
Името "българи" на Балканите започва да се използва от 4 век. С него старите историци наричат същото местно население, което по-рано е известно с имената мизи, "траки", пеласги и пр. Многобройни примери и от фолклора, етнографията, обичаите, бита, традициите, езика - свидетелстват, че българите сме местен народ. Трудно се спори с Херодот, Страбон, император Константин Велики, император Константин Багренородни, Йоан Цеца, Малала, Зонара, Йоан Екзарх, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, архимандрит Кирил Рилски, Георги Раковски и много други възрожденци - със свидетелства от няколко хилядолетия история... Най-лесното е такива свидетелства просто да не стигат до хората, затова историците доколкото могат ги прикриват, подправят и омаловажават.. И в миналото гърците системно са унищожавали български книги. Но истината скрита не стои, винаги излиза наяве!

 БЪЛГАРИ И СЪСЕДИ - ПРИШЪЛЦИ ИЛИ КОРЕННИ ЖИТЕЛИ

ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Последвайте блога