В ПАМЕТ НА РАДКА, ИВАН И СТЕФАН КОСТОВИ СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК

Летуване

Д-р Борис Недков
Из общински вестник "Велико Търново"- 1934 г.
На 22 юни настъпи сезона на лятото. Поради голямата оскъдица на слънчеви дни през зимата, човешкият организъм, подобно на всички живи организми от растителен и животински произход, е бил лишен от благотворното въздействие на (всичко оживяващо) — слънцето. Тъй се обяснява, че слабите хора, след прекараната зима, пролетно време не могат да устоят на наново засилващите се огрявания на слънцето и погиват масово. През месеците април и май смъртността е най-голяма за дадено селище. Най-голям дял на смъртните случаи въобще в България се пада на боледуващите от туберкулоза. Схващайки голямата опастност, която грози да изтреби племето ни, и Д-во за борба с туберкулозата и Цар, обърнаха вече вниманието на ръководните фактори за тази опасност. Бацилът на същата навлиза и вирее в организми, живели във влажни и лишени от чист въздух и слънце жилища. Изложен около 6 часа под действието на
трайни лечебни средства. По съществено е да се предпазим от тази напаст, за което до голяма степен ще ни помогне широкото използване на чистия въздух и слънчевата енергия.
От година на година слънцето се използва все повече като лечебно средство и като такова, което засилва, укрепява и калява слабите организми и ги прави по-устойчиви против всякакъв вид заболявания.
Най-добри резултати дава летуването в специални санаториуми и колонии и то при децата от 8 до 14 годишна възраст. Това е възрастта на най-усиления растеж на организма; през това време се боледува най-много от заразни болести — специфични за детската възраст, които отслабват тялото и го правят възприемчиво и за по-сериозни заболявания, каквато е вече споменатата туберкулоза.
Със задоволство трябва да се констатира постигнатото и у нас в това отношение, като се знае, че през последното лято е имало организирани от разни дружества и комитети над 80 детски колонии — морски и планински, дето са прекарали лятото около 5000 деца.
За да не се нахвърляме стремглаво и безогледно към използване на слънчевата светлина, трябва да се прави подбор от лекаря, кои деца ще са подходящи за морско и кои за планинско летуване. Неправилно отправените, вместо полза, могат да си навлекат сигурна вреда.
Подходящи за летуване край морето са ония деца, които страдат от силна анемия, увеличени лимфатични жлези и заболявания от тъй наречената хирургическа туберкулоза (туберкулоза на костите, на ставите и коремната ципа). Смята се, че слънчевите лъчи край морето действат по-силно и по-бързо за пигментиране на кожата, тъй като в помощ дохождат и отразените от водната повърхност лъчи. Поради наситения с водни капчици въздух — той е там по-чист за дишане.
В планинска колония трябва да отиват деца с нервни разтройства, такива прекарали заразни болести, при които биват засегнати белите дробове, като дребна шарка, лоша кашлица и изобщо такива, които често боледуват от бронхити. Също анемичните със силна нервност, които не могат да понесат морския климат — са подходящи за планински курорт. Факторите, които лекуват и закаляват човешкия организъм в планината са: ниското атмосферно налягане, което позволява по-дълбоко дишане, чистият въздух, който по-добре пречиства кръвта, а разреденият въздух, чист от прахове, пропуска повече лечебни лъчи, каквито са ултравиолетовите, а напоследък и изучаваните ултра-морови такива. Възможността за повече разходки из
сенчести пътища и изкачване на височини също допринасят за поощрение на апетита и засилване на мускулатурата.
Повтаряме, че най-разумно слънцелечение се провежда в детска колония, под контрола на вещи ръководители и при постоянен медицински контрол на лекаря. Освен благоприятните климатични условия, които се посочиха по-горе, от голямо значение е и възпитателната страна на колонията.
Деца, особено такива, които са по едно на родители и, които вкъщи насила се хранят, нервничат, не пият мляко, не закусват, и са останали много назад в телесното си развитие, там, в колонията, за няколко дни се приспособяват. Гледайки другите деца да се надпреварват в ядене, то започват с апетит да ядат и ястия, към които по рано са изпитвали отвращение.
Благоприятно действа и режима в една колония върху нервните, неспокойните и много подвижните. Тези, които у дома непрекъснато през деня играят, сутрин рано се събуждат, а вечер късно заспиват — в колонията, поради строгия режим за разпределение на времето, те заедно с другарчетата си стават заран в определено време (7 часа) със звънец, на обед след ядене има задължително 2 часа почивка (на легло), вечер със звънец се ляга и след прочитане на молитва безшумно се заспива.
Този режим, който родителите вкъщи при всичкото си желание и строгост, не са в състояние да проведат — в колонията се провежда естествено, без съпротива, като много от децата продължават да го практикуват и като се завърнат по домовете си. Има достатъчно време и за игра, дето под ръководството на учителите колонистите са постоянно заняти с разнообразни игри, забави и четене на хубави книги.
Режимът на слънчевите и въздушни бани и къпанията трябва да се провежда системно, както на морето тъй и в планината, дето има създадени удобства за това. При системни слънчеви огрявания се постига едно пигментиране на кожата (в никой случай изгаряне отлющване), което се отразява в подобрение на храносмилателните функции на отделните органи, лечение на заболяванията изброени по-горе, добро закаляване изобщо на организма.
Всички, които желаят да преуспее нацията ни, трябва да насочат задружно усилията си да доразвият започнатото дело, а именно като се измъкнат линеющите в нехигиенични жилища и мизерни условия деца, да се поставят за 1—2 месеца през лятото в условия най-подходящи за правилния растеж и закрепване на крехките им организми.
Из архива на сем. Костови


Грета Костова-Бабулкова 
Старо Търново

Няма коментари:

Авторско право

Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.
ПОДКРЕПИ "СТАРО ТЪРНОВО"
Описание Сума
Дарение BGN

Абонирайте се, за да ни следите в