За родната къща на П. Р. Славейков

Из книгата "Между Царевец и Трапезица"- 1931г.
Любомир Владикин

Има една малка вехта къщица на улица „Драгоман“, пред която всеки българин сваля шапка, като преди светиня, родната къща на дядо Славейков. Двуетажна паянтова къщурка, някак изглежда разкривена затулена от нови високи постройки, които сякаш искат да хвърлят в сянка, да я унищожат със своето високомерие. Като че ли и къщите са като хората.
Но само една дума, казана или написана върху паметна плочка, стига, за да обърне в прах натрапниците: - "Тук е роден поета П. Р. Славейков“! И словото превръща бедната колиба в народен храм, както Витлеемската звезда превърна Богобелязаната ясла във всевечно светилище.

Старинен строеж с тесни стълбички, низки тавани и мрачни стаи. И все пак нещо много мило, нещо от душата на дедите ни, които са строители на Възраждането и ратници на Освобождението. Такава е и поезията на дядо Славейкова: непристорена и проникваща до сърцето, като искрена дума.
Старицата, която сега обитава скъпата за българина къщичка разказва, че Петко Славейков като дошъл в Търново от Стара Загора, завел жена си да ѝ покаже бащината къща и, посочвайки стаята в която се родил казал:
—„Виж, Радке, къде съм се измътил!“
Дали скромният дядо Славейков някога е мислил, че два града Трявна и Търново — ще си оспорват честта да бъдат негово отечество? Сигурно не. Само съдбата е имала грижата да свърже звездата му със старата столица на България.

Рождената къща на П. Р. Славейкова

Из спомени на Т. Янков 1939 г. 

Редакторът на местния в. „Най-ново време", г. Д. п. Михайлов има любезността да ме заведе да видя къщата, в която се е родил народният поет, учител и народен деец Петко Рачов Славейков и за която, макар и търновец, не подозирах дори съществуването ѝ. По повод сто годишнината от раждането на Славейкова, Михайлов е написал няколко хубави статии във вестника си, от които, между другото се ползувам: „Преди сто години на 17 октомврий 1827 г. — се роди в гр. В. Търново Петко Рачов Славейков, син на Рачо Казанджията, който заедно с баща си се преселили от с. Якоруда, Мехомийско (Разлога) на постоянно местожителство във В. Търново, където до края на живота си е живял и упражнявал занаята си — казанджилък. Къщата на Рача, в която се е родил син му Петко (Рачов Славейков) е горе, където е сега махалата „Св. Атанас", но самата църква с това име — не била още въздигната", пише в една от статиите си г.  Михайлов. Както казах, тръгнахме с него и се отзовахме на ул. „Драгоман" пред къща № 1887. Днешната ѝ притежателка г-жа Зойка Д. Василева—една побеляла старица, но твърде приказлива — ни прие любезно, с готовност да ни разведе из цялата къща. Къщата е типична старотърновска сграда — паянтова, двуетажна, многоъгълна, с низки тавани, патоми и стълбички, тънещи в полумрак. Развеждайки ни из къщи, словоохотливата г-жа Зойка успя да се пооплачи от съседа си, който в „дружбашко време" можал да издигне голяма масивна къща, долепена до нейната и много да ѝ повреди. И наистина, стаята, в която е роден П. Р. Славейков е изгубила много, понеже е останала с един прозорец, който е много малък. Стаята е доста малка, низка и полутъмна. Щом става дума за този прославен търновец — поет и борец за църковна и политическа свобода, трябва нещо повече да се каже за него. Г-н Г. П. Христов, като отбелязва в книгата си „Свищов в миналото", че П. Р. Славейков се е учил и в Свищов при знаменитите на времето учители: Емануил Васкидович и Неофит Бозвели, казва на стран. 70 и следното: „Достатъчно е да се спомене за двамата техни ученици П. Р. Славейков и Др. Цанков, най-характерните личности в черковната борба. Те се явяват като истински последователи и на своите учители Н. Бозвели и Еманул Васкидовича".

 

Ето какво пише г-жа Нели Николова-Ляскова на страницата Старо Търново:ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.