Царкинята Мара

Из "Сенки край Янтра", легенди и балади- Ив. Йорданов 
Надлъж и нашир по обширната Българска земя вилнеел жестокият турчин, дошъл от Азия и загнездил се здраво в укрепени градове, южно от гористата Сакар-планина. Безсилни били нещастните земеделци всред буйни ниви, както и овчарите и говедарите всред тучни пасбища и гъсти дебри, защото раздор, пословичният български раздор разсипвал народна мощ. Най-после, по висше Божие повеление, трябвало да се направи една голяма жертва. Хубавата като балканска роза, стройната като пролетно кокиче царкиня Мара трябвало да украси султанския харем, за да стане мир в Българска земя. И пренесли я жертва на грозния завоевател. Ала когато дошли султанските пратеници в надскалния престолен град, за да я отведат, неутешима мъка обзела народна гръд. Вечерта търновци не запалили свещници из своите домове, за да не се виждат техните сълзи. На утрото в Божиите храмове по Търнов-град и Трапезица се чувало само тихата молитва на белобради иереи всред хладния мрак, защото и тук свещи и кандила не били запалени. Само кандилата пред разпятия Христос слабо осветявали бронзовите кръстове на старите темпла. . . На обяд многоброен народ като жива ръка се стекъл по тесния скалист път, който излизал от главната западна врата на крепостта и водел до една обширна поляна под Орлов-връх. Там турското посолство било разтворило разноцветни шатри и чакало височайшата девойка. Множество охранени коне били вързани в няколко коневръза и нетърпеливо тропали с крака. Тук царската сестра се качила със своите другарки в няколко разкошни колесници. Други такива били препълнени със златотъкани платове и дрехи, както и прикията на момата. А отбрани пратеници водели десет огнени коне и още толкоз обучени сокола за царствения жених. — Чедо мое — обърнал се старият патриарх към царкинята — някога Иисус се принесе жертва за благото на човечеството, и то не го забрави. Сега ти се принасяш жертва за благото на цял народ, който също няма да те забрави. Макар и невеста на неверен султан, носи този честен кръст под твоята дреха и никога не забравяй, че си чедо на нашия Спасител. И я благословил. Тя му целунала ръка, и две едри сълзи като диаманти се отронили от нейните очи. Посланиците виждали всичко, но нищо не разбирали, защото не знаели езика на своите домакини. А в това време народът гледал отдалеч всичко това и искрено страдал, защото добре съзнавал, че това става най-вече за негово добро. Оттогава тази равнина, която се издигала западно от Янтра, народът почнал да нарича Марино-поле. И тази вечер къщните свещници не били запалени, защото в онези времена по този начин се изразявала най-ярко народната скръб. И ето, царят не бил още обърнал очи от шествието, което вече наваляло към Устието, когато му съобщили, че дошли пратеници от неговия брат из Бдин. Срацимир, като схващал стесненото положение на своя брат, искал да му се отстъпят с добро или насила още няколко града и много села, защото се задушавал между Дунава, Витоша и Българска Морава. .
 Ето какво пише за Кера-Тамара Георги С. Раковски в книгата си "Няколко речи о Асеню Първому, великому царю българскому и сыну му Асеню Второму"
  Раковски пише, че в ЦАРСТВЕНИКА е отразена истината за събитията по падането ни под турско робство. Там ясно пише също, че Баязид е син на Кера Тамара.
Османските архиви също потвърждават, че майка на султан Баязид е българката Мария:
Sultan's Name = Mother's Name Before Conversion = After Conversion
--------------------------- ---------------- --------------------------
Sultan Murad I's mother = Byzantine Horofira = Nilüfer Hatun
Sultan Bayezid I's mother = Bulgarian Maria = Gülçiçek Hatun
Sultan Mehmed I's mother = Bulgarian Olga = Olga Hatun
Sultan Murad II's mother = Byzantine Veronika
Sultan Mehmed II's mother = Serbian Despina = Hüma Hatun
Sultan Bayezid II 's mother = Greek Cornelia
Sultan Selim I's mother = Pontian Greek Aisha
Sultan Suleiman I's mother = Polish Jewish Helga = Hafza Sultan
Sultan Selim II's mother = Ukrainian Jewish Roxelana = Hürrem Sultan
Sultan Murad III 's mother = Jewish Rachel = Nurbanu Sultan
Sultan Mehmed III's mother = Venetian Bafo = Safiye Sultan
Sultan Ahmed I's mother = Greek Helen = Mandan Sultan
Sultan Osman II's mother = Serbian Evdoxia = Mahfiruz Sultan
Sultan Murad IV's mother = Greek Anastasia = Mahpeyker Kösem Sultan
Sultan Ibrahim I's mother = Greek Anastasia = Mahpeyker Kösem Sultan
Sultan Mehmed IV's mother = Russian Nadia = Turhan Sultan
Sultan Süleyman II's mother = Serbian Catherine = Dilaşüb Hatun
Sultan Ahmed II's mother = Polish Jewish Eva = Hatice Sultan
Sultan Mustafa I's mother = Greek Evemia = Emetullah Sultan
Sultan Ahmed III's mother = Greek Evemia = Emetullah Sultan
Sultan Mahmud I's mother = Ukrainian Alexandra = Saliha Sultan
Sultan Osman II's mother = Serbian Marie = Sehsüvar Sultan
Sultan Mustafa III's mother = French Janet = Mihrişah Sultan
Sultan Abdülhamid I's mother = French Ida = Şermi Sultan
Sultan Selim III's mother = Genoese Agnes = Mihrişah Sultan
Sultan Mustafa IV's mother = Bulgarian Sonya = Sineperver Sultan
Sultan Mahmud II's mother = French Rivery = Nakşidil Sultan
Sultan Abdülmecid I's mother = Russian Jewish Suzy = Bezm-i Alem Valide Sultan
Sultan Abdülaziz I's mother = Romanian Besime = Pertevniyal Valide Sultan
Sultan Murad V's mother = French Wilma = Sevkefza Sultan
Sultan Abdülhamid II's mother = Armenian Virgin = Tirimüjgan Sultan
Sultan Mehmed V's mother = Albanian Sophie = Gülcemal Sultan
Sultan Mehmed VI' mother = Circassian Henriet = Gülistan Sultan

Няма коментари:

ДАРЕТЕ И ПОДКРЕПЕТЕ

Публикуваните тук материали са плод на чиста съвест и дълги часове труд. Ако ви харесва това, което правя и можете да си го позволите, помогнете на Старо Търново да съществува.
Описание Сума
Дарение BGN

Дарение в евро

Авторско право

Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Абонирайте се, за да ни следите в

Последователи