ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ТРАПЕЗИЦА – 1902” - ТРАДИЦИЯ И ИСТОРИЯ

Дружеството е основано през 1902 година от група ентусиасти, последвали призива на Алеко Константинов за отдих сред природата. Те приканват съвременниците си да опознаят туристическите и историческите забележителности на България и съдействат за утвърждаване на толерантността, познанието и духовното развитие чрез активен здравословен и емоционален начин на живот.
В началото на 1902 година Александър Теодоров - Балан, председател на Българското туристическо дружество, се обръща към Моско Москов с молба за съдейства за учредяване на "туристическа задруга" във Велико Търново. Моско Москов се отзовава с готовност на поканата. На 2 март 1902 година той свиква първото подготвително събрание в салона на читалище "Надежда". На него писъстват около 50 любители на природата и родния град - учители, чиновници, общественици.
На 17 март 1902 година в дома на адвоката Михаил Сребров на ул. "Читалищна" 12 се провежда втора среща, която се счита за Учредителна, тъй като на нея се избира първото настоятелство на туристическото дружество и се обсъжда и приема проектоустава. На 9 май 1902 г. се свиква общо събрание, на което се приема името на дружеството - "Трапезица". Мотивът за това е, че на историческия хълм вече са направени първите разкопки, открити са основите на 17 църкви и хълмът е атрактивен за туристически посещения. Няколка месеца след основаването си, Туристическо дружество "Трапезица" става домакин на Втория туристически събор. Още същата година то посреща и първия чуждестранен турист - французин.
Моско Москов, Стоян Коледаров, Цоньо Герганов, Леон Филипов, арх. Георги Козаров, Йордан Кулелиев, Стефан Върлев, Стоян Бояджиев, Димитър Геров, Михаил Петков, Тотю Дюлгеров, Христо Шипчанов, Деян Станков, Георги Исапов (Хондро), Кръстьо Ников  и още много имена могат да бъдат добавени към първостроителите на туристическото движение в Търново. 
Настоятелството на Българско туристическо дружество "Трапезица" на сцената в салона на хижа "Трапезица" в Търново. 11 апр. 1928г.  източник
По своя характер туристическата дейност в началото е културно-просветна, родолюбие, инициативи за изучаване и съхраняване на историята, представяне на театрални и оперни постановки,  вечеринки, забави, концерти и излети сред природата, благотворителни инициативи. Много са инициативите, които тръгват от него:
- 13.12.1903 г. - Благотворителен бал във Велико Търново, средствата от който се използват за залесяване на поречието на река Янтра и хълмовете около града. Впоследствие балът се превръща в една от традиционните благотворителни инициативи на Дружеството, възстановена в съвременната му история през 2007 г.
- 1904 г. – по инициатива на дружество "Трапезица" се създава археологическа секция към местния клон. Издирени, проучени и описани са много местни старини. В специални витрини са изложени снимки на исторически и природни забележителности от околностите на Велико Търново.
- 1904  г. – открива се безплатна ученическа спалня по инициатива на арх. Георги Козаров, на втория етаж на прогимназията, в къщата на братя Паница. Отпечатани са и първите туристически рекламни материали.
- 1905 г. – организира се общоградски излет до Царевец и Трапезица, а на традиционния благотворителен бал през декември за пръв път прозвучава туристическият марш "Балкани" по текст на Кирил Христов и музика на Иван Константинов. Този марш е химн на туристите и до днес.
- 1907 г. – издава се Туристически пътеводител, чиято подготовка започва още през 1905г. с безвъзмездния труд на Леон Филипов, арх. Георги Козаров, Никола Марков, Димитър Багрилов и инж. Христо Сапаров. Постъпленията от 4-хилядния тираж са определени за изграждане на първата туристическа хижа в България – на Царевец.
- 24 май 1922 г. – освещаване на първата туристическа хижа в България „Трапезица” на хълма Царевец, която се превръща в притегателен център на културно-просветната дейност на туристите.
- 1925 г.  - опити за проникване, изучаване и описване на околните пещери от доц. Рафаил Попов, който проучва Мадарското плато и открива Омуртаговия надпис при Чаталар. 
- Издава се списание „Турист”.
- 14 юли 1960 г. – първи ученически поход от Тимок до нос Емине с водач учителя Любомир Войников.
- 25 октомври 1960 г. - откриване на първия скален заслон в местността Устето. Пуска се тролей над Устето.
И днес, водеща е ролята на дружеството в развитието на пешеходния туризъм, ориентирането, алпинизма, катеренето, ски-туризма, ученическия туризъм, водните спортове, планинското колоездене, художествената самодейност.
Сред традиционните обществено значими дейности на Туристическо дружество „Трапезица-1902” е оформянето, маркирането и обезопасяването на туристически маршрути и пътеки в околностите на Велико Търново. През 2013 година  благотворителната кампания е посветена на възстановяване на най-популярните маршрути. Дружеството се грижи за поддържането на екопътеки в региона с дължина над 200 км.
  Източник

ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.
Публикуваните тук материали са плод на чиста съвест и дълги часове труд. Ако ви харесва това, което правя и можете да си го позволите, помогнете на Старо Търново да съществува
Описание Сума
Дарение 10.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

ПОДКРЕПИ И ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ Generated image

Последвайте блога

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Общо показвания