Петър Трумбев, аптекар и дарител

Големият дарител Петър Христов Трумбев е роден в Търново на 3 декември 1876г., в заможно семейство. Завършва гимназия в родния си град и става ученик в аптеката на вуйчо си. Завършва фармация в Загребския университет. Eдна година работи като управител на аптека в Търново и в София, а от юни 1900г. открива собствена аптека в Пазарджик, където се утвърждава като уважаван и обичан гражданин. Член е на УС на Пазарджишкото търговско дружество, председател на читалище „Виделина”, на дружество „Юнак” в града.
Петър Трумбев /означен с кръстче/ е в състава на българската войска по време на Междусъюзническата война, с. Кавак, 1913г.

Доброволец в Балканските войни и Първата световна война, когато заболява тежко. Умира в Пазарджик на 22 октомври 1918г. В последните си дни завещава 30 хил. лв. за образуване на фонд за стипендии на бедни ученици. На 12 декември 1918г. в изпълнение на волята му, неговата съпруга Мария Трумбева внася по сметката на Министерство на народната просвета (МНП) сумата от 30 хил. лв. По късно, на 18 декември, със заповед на МНП се създава фонд „Петър Трумбев”, който се управлява от министерството и влиза в обединения фонд „Завещатели и дарители”. Съгласно волята на дарителя и правилника на фонда, лихвите трябва да служат за стипендия на студент в СУ. Стипендията се отпуска чрез конкурс между младежи от двата пола, родени в Пазарджик и завършили пазарджишки гимназии. Специалностите се определят от МНП, като трябва да се предпочитат факултетите по медицина и химия. Ако приходите на фонда не са достатъчни за една пълна стипендия, трябва да се оставят за капитализиране. Към януари 1942г. капиталът на фонда нараства на 153 800 лв. с годишен приход от 8000 лв. По повод 25 годишнината от смъртта на съпруга ѝ, изпълнителката на завещанието подава заявление до МНП да отпусне стипендия за учебната 1943/1944г., като се съкратят процедурите и кандидатът бъде избран по предложение на учителския съвет, без конкурс, с избрана от него специалност. Вследствие със заповед на МНП са направени промени в правилника на фонда и е избран за стипендиант във Висшето техническо училище в София Александър Христов Цонков, завършил с отличие и добро поведение Мъжката гимназия „Ив. С. Аксаков”, Пазарджик. През 1944 и 1945г. стипендията е в размер на 12 000 лв, през 1946 е 9600 лв, след което стипендията се прекратява поради „изчерпване на кредита”.
Фондът се закрива през 1948г. с вливането на фонд „Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.
Дарителската дейност на Петър Трумбев е представена в енциклопедията на дарителството "Дарителските фондове и фондации в България 1878 - 1951г."
Източник: http://www.vesti.bg
Снимките са предоставени от Г-жа Евгения Гунчева
 
 

ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Последвайте блога