Кой е търновският св. Цар Михаил-Йоан според Паисий Хилендарски

Според Паисий Хилендарски, Крум е бил знаменит с това, че е поставил царския престол в Търново: " Понеже и той бил много славен и благополучен във войните, отнел от гърците град София, Самоков, Филибе, Щип, Струмица, Едрене и заселил по тия земи българско население. Пленил много гърци и ги избил заради християнската им вяра. Бил езичник, но по Божията воля вършел много пакости на гърците, убил цар Никифора, както се каза. Той най-напред съградил Търнова, три крепости между река Янтра, и тук поставил царския престол." 
За вторият търновски цар отец Паисий пише: "Вторият е търновският цар, блаженият и достопаметен Михаил или Йоан. Така се наричал - Михаил-Йоан. От него се повели племето и родът на българските царе до последния Шишман Йоан. Всички, които били от неговия род, се подписвали според неговото име и титла; първо писал своето име, както му е било името, след това Йоан. Така българските царе държали титлата и почитта на своя прародител Михаил-Йоан, от който имали своя царски род и православната си вяра; у тях от него се почнало... После в Търново, както рекохме, тоя цар бил втори просветител на българите след цар Тривелия /Тервел/. В 845 г. се кръстил и чрез него Бог показал чудеса на българите. С кръст в ръката си, с молитвата си към Бога той избавил България от големия божи гняв. Преживял щастливо и мирно на българския престол 45 години и преминал във вечния живот. От Михаил-Йоан, първият благочестив цар, брат на Крун, който се кръстил в Търново, всички били благочестиви. От него се наченал и племето и родът на благочестивите български царе, както казахме. Тоя блажен и велик цар Михаил се наричал Йоан-Михаил и по негово име българските царе, които били от неговия род, имали такава титла: първо Йоан, след това своето име, както му било. Така и последният цар Шишман се пише Йоан Шишман. И гдето се намират техни образи, печати и грамоти, всички се подписвали така по името на своя праотец и прародител блажения цар Йоан-Михаил. Някои от прост род заграбвали българския престол, но никой от тях не се задържал. След известно време българските господари и войска ги изгонвали и пак поставяли на българския престол от царски род и племе - и до последния цар Шишман."
ЩЕ СЕ ЗАПИТАТЕ КОЙ ЛИ Е ТОЗИ ТЪРНОВСКИ ЦАР?
 В старите истории на Паисий и Христаки Павлович пише, че Мортагон /Омуртаг/ е приел името Михаил в кръщение, а Паисий, както прочетохте го нарича Михаил-Йоан. В Зографската българска история, написана през ХVІІІ век пише следното: “По Круна наста брат его Муртагон, что зоват греци Вулгарис, а латини – Богарис и Борис. Он бе славен с победами и великомудър в делах..." От тук може да се направи извод, че именно Мортагон/Омуртаг/, наречен от гърците Волгарис, тъй като гърците нямат буквата "Б", а от латинците Богарис и Борис е покръстителят на българите. На старите стенописи в  манастира "Св. Архангели" ("Св. Наум", ІХ век) на Охридското езеро, също и на този от Зографския манастир името му е написано Михаил и Михаил-Иоан. Също на намерения негов печат е написано: "Боже помагай на раба Михаила монаха земния, носил титлата архонт на българите."
Интересен е обаче фактът, че навсякъде в старите български истории пише, че цар Михаил, Покръстител е търновски цар. Ето какво пише в Зографската история..
В "История во кратце о болгарском народе" дори пише, че Св. Кирил е бил изпратен в Търново, като никъде в старите истории не се споменава Плиска..
Интересна е и съпоставката и съвпадението на събитията от живота, дадени относно цар Мортагон /в старите истории/ и Борис I Покръстител/ според новата история/. При цар Мортагон покръстването е в 845 г., а за Борис в съвременната историография годината е след 864. Дълго време за безспорно се считаше становището на Васил Златарски относно 865 г. като година на покръстването. Той се аргументира с Балшенския надпис – „покръсти се от Бога владетелят на българите Борис, преименуван Михаил, с дадения му от Бога народ в годината 6374 (866)”. Но тъй като горният край на каменната плоча, върху която се намира посоченият надпис, е отчупен, текстът „покръсти се от Бога владетелят на българите” всъщност е въведен от българския медиевист. Още през 1933 г. Михаил Ласкарис отхвърля допълването на Балшенския надпис от Златарски като неправилно- и посочва, че той не може да бъде свързван с акта на покръстването.  Навсякъде в летописите Покръстителят е написан Михаил. В съчиненията на А. Библиотекар е написано: "...Dominus Michael princeps Bulgarius...". Разчетено от М. Соколов в съчинението му " Изъ древней истории болгаръ" като: "Господин наш Михаил, прежде Борис?..." В посланието на патриарх Фотий е казано: „Отъ посланието на Фотия, светейшия цариградски патриарх, до Михаила, княза на България, - Кое е работа на един князъ.”/ Български Старини, книга V./ От заглавието до последна страница на паметника, име БОРИС няма в текста. Липсата на такова, се компенсира от преводача Митрополит Симеон, явно под въздействието на историка Златарски, като шеф на катедра по това време. В „Похвалното слово” на папа Климент също е упоменат княз Михаил. Колкото до Балшенския надпис той е една от генералните измами в Българската история, свързан с едни и същи имена на историци, манипулирали българската история още след Освобождението. Няма да изброявам всичките манипулации, защото са много, а целта винаги е била една- да се изкара, че българите сме били езичници, дошли от степите и приели късно християнството.
Паисий Хилендарски и Христаки Павлович в своите истории твърдят, че още Тервел /Крал Свети Тривелий/ е бил християнин и покръстил българите. Намерен е печат на Тервел с надпис: "Богородице, помагай на цезаря Тервел." На другата му страна е изписан кръст. Открити са и два печата на Телериг с надпис: "Богородице, помагай на твоя раб богохранения патриций Телерюг", с кръст. А колкото до вторият български покръстител- Омуртаг/Мортагон, Михаил/ на златния си медальон е изобразен с корона, на която има кръст, и самият той, държащ кръст. В надписите на Омуртаг, Маламир и Пресиян е записано: "Поставеният от Бога, КАНАС У БИГИ (KANAΣYBIΓI) има значението КНЯЗ В БОГА ( КНЯЗ ОТ БОГА). КАНАС не е нищо друго освен един стар вариант на титлата КНЯЗ както доказва отдавна проф. Ганчо Ценов. Гърците дават превод EK TEOI ARXONTOS – от Бога владетел ( владетел в Бога). Никъде в изворите, в хрониките, по каменните надписи няма ХАН, нито КАН! Бог се употребява не само официално, но и в чисто човешки порив при различни събития, както Омуртаг при построяването на двореца му : "Нека Бог да го удостои да живее 100 г."  В българското съкровище от Наг Сен Миклош, което се твърди, че е Омуртагово, има кръстове. Никой не може да обори факта, че Омуртаг/Михаил/ не е бил християнин по много причини, но най-простата, същевременно и най-болезнената за антихристиянската теза е медальонът му. 

Езическите владетели не се изобразяват с корони и кръстове, при това ДВА! Единият на короната, а другият в ръката му. Златният медальон на хан Омуртаг е от 20-каратово злато и е намерен през лятото на 1975-а от археолога Петър Славчев, докато разкопавал средновековно жилище на северозападния склон на Царевец. Иван Йорданов обаче открива факта, че медальонът е изключителен паметник и предлага на Славчев съавторство. А Йорданов в своята публикация задава въпроса:
"Възможно ли е Омуртаг, известен като гонител на християните, да се представя върху медальона си като християнски владетел."
На този въпрос отговаря Филипос Филипу в "ПО ВЪПРОСА ЗА ГОНЕНИЯТА НА ХРИСТИЯНИ ПО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАН ОМУРТАГ". Ето какво казва:" Съществува известна инерция в характеристиката му (на Омуртаг) на яростен гонител на християните. Приписаните му гонения изглежда по-скоро са били извършени не по негово управление, а през няколкомесечните безредици след смъртта на Крум, когато управлявали Докум и Дицег. Липсват данни за извършените тогава убийства на християни да са били предизвикани от чисто религиозни мотиви…. От всичко казано до тук, според мен, може да се заключи, че: в никакъв случай не може Омуртаг да се приеме като гонител на християни. Същото обаче не може да се твърди за Крум, който в лицето на неговите подвластни, Докум и Дицег като управници на лявата и дясната част на държавата, наказали „безчеловечно“ християни."

Не мога наистина да се примиря с факта, че се пренебрегва Паисиевата история от историците. Масово се разпространява, че горкият "прост" монах бил объркал владетелите и всичко писано от него се възприема като измислена художествена творба, а не като история. И не мога да не задам въпроса-
 Защо историците не споменават Покръстителят като Йоан- Михаил, както Паисий? Защото не искат да го свързват с търновските царе, които се подписвали първо с името на своя праотец!
А докато археолозите продължават да се чудят КАК ОМУРТАГОВИЯТ МЕДАЛЬОН Е ПОПАДНАЛ НА ЦАРЕВЕЦ и си измислят какви ли не версии, аз предпочитам да вярвам на думите на най-големия народен будител- Паисий Хилендарски, че ЦАР МИХАИЛ- ЙОАН, ВТОРИ ПРОСВЕТИТЕЛ е бил търновски цар Надписът на Омуртаг върху колона в църквата "Свети 40 мъченици" във Велико Търново също доказва, че първо царят е бил християнин и второ, че е бил търновски цар. Тук може по подробно да прочетете
АЗ ИЗБИРАМ ДА ВЯРВАМ НА ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ИСТОРИЯ!
   Грета Костова- Бабулкова  

© Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.
Публикуваните тук материали са плод на чиста съвест и дълги часове труд. Ако ви харесва това, което правя и можете да си го позволите, помогнете на Старо Търново да съществува
Описание Сума
Дарение 10.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

ПОДКРЕПИ И ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ Generated image

Последвайте блога

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Общо показвания