За индустрията в Търново

(Предисловие към нашата индустриална анкета)
М. Москов
Индустрията в старото Търново, преди освобождението, заслужва не само юбилей, за нея трябва да се издигне един грамаден паметник, за да вижда поколението, че тя оживи, издигна и направи от Търново първостепен богат и велик град в цялата северна България; да види днешното младо поколение, което само в чиновничествувание, само в държавно слугарство търси едничката си прехрана, какви са били неговите деди, как са се прехранвали и в какво са дирили своя бъднина и от какво са очаквали напредъка на своето селище. От една махалица край река Янтра търновското работливо и пестеливо население създаде цяла индустрия, която създаде цяло културно средище, което обърна към себе си очите на голяма част от населението на цялата турска империя.
Коя индустрия не е била начената и развита в Търново и коя не е била развита напълно, според тогавашните обстоятелства, разбира се? И турското правителство признавало първенството на Търново в индустриално отношение. Търновската лонджа е стояла първа в държавата и тя е заповядвала на другите лонджи в градовете на империята. Всички поръчки от които имала нужда държавата, ставали в Търново, защото тя имала сведения, че тук имало майстори, които ще отговорят на условията, ще бъдат изработени както трябва и в определеното време поръчките. Търновските индустриалци разполагали с парични средства и с материали, следователно могли да устоят на думата си. Казах, че всички индустрии били застъпени и развити. Вземете кожухарлъка. Той бил развит до такава степен, щото се славил в цялата турска империя, така също и вън от нея.
Нашите са изнасяли стоки в Цариград, обличали с хубави изработени скъпи кожи цариградки богати турци; изнасяли своите изработени стоки и в другите големи градове в империята. Но нашите кожари са били известни и вън от турската империя, в Лайпциг, гдето имало цели складове от български кожарски изделия на търновските индустриалци. От Лайпциг българската изработена стока стига до Париж.
Ами казанджилък? Той вземал първо място не само в турската, но и в съседните близки и далечни страни по своята обработка и производство. Търново е бил прочут в империята. През годината се изнасяли по 400 оки изработен бакър от Търново и с коне и кола се разнасяла до империята и вън от нея. Във Влашко, в Сърбия, в Гърция, дори по Русия стигал нашият изработен бакър. От 200—500 момчета работили денонощно в бакърждийските дюкяни.
Не по долу стоял табашкият еснаф, табашката индустрия. Цялата махала, което днес се нарича „Асенова“ вместо да носи името от занятието, която я прехранвало някога си, обработвала кожи и ги продавала в цялата турска империя и изнасяла в другите държави голямо количество. Тази индустрия служела и на турската войска, на турската конница и артилерия. Но само тези индустрии са били развити в Търново? Казах още в началото на статийката си, че всички занаяти, всички индустрии са се появили в Търново и са били развити още преди век и половина. Обущарството като памукчилъкът, космоплетачеството или плетене на чулове и конски торби. Изобщо трябва да се каже, че всички индустрии са се били нагърбили да прехранват търновското население, което се събирало, прииждало от околните близки и далечни села да дири сигурната си прехрана. Всички улици и улички били отделни индустриални квартали, гдето млади и стари, прегърбени над иглата, работели да прехранват своите.
Затова казвам: "Да се издигне величествен паметник за индустрията в Търново"

Из вестник "ПРОВИНЦИАЛЕНЪ ВЪЗХОДЪ" декември 1937 г. 

Грета Костова-Бабулкова


През 1939 г. България е с втория най-висок икономически растеж в Европа, като първа по икономически растеж е Австрия:...

ПОДКРЕПИ И ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ: Население, поминък, занаяти и фабрики в Търново- Т. Янков
 

ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Последвайте блога