Как са си представяли бъдещето на Велико Търново през далечната 1935г.

 Из общински вестник"Велико Търново"-1935г.
Бъдещето на Търново е в туризма. Със своята чудна природа, с амфитеатралното си разположение по острите скални завои на Янтра, с интересните си старини по Царевец и Трапезица и с приятния си климат Търново представлява един първостепенен обект за туристите. Търново лежи при това на главната и интересна железопътна артерия София — Стара Загора — Борущица и Варна и всеки чужденец, който посети София, ще премине величествения балкан по разположената на етажи и кръстосвания Алпийска железница и ще престои в Търново преди да отиде към Варна или към Русе.
Туризмът е станал в наше време една доходна професия. Държавите се надпреварват да привличат туристите, които по-рано пълнеха швейцарските хотели. В това отношение най-много е направил град Будапеща, гдето Общинското управление е положило големи грижи за системна реклама, за разхубавяване не града и за пълно задоволяване на туристите с всички удобства, улеснения при пътуването и настаняване и с премахване всички възможности за спекулиране... Търново ще стане интересен не с новите си квартали по Марино поле, а със своето красиво разположение, с природните "чудеса“, каквито са Царевец и Трапезица, със стръмните скални пропасти по завоите на Янтра, с интересните надвесени една върху друга старинни къщи и с криволичещите стръмни и тесни улици, Света Гора с носовидното си продължение, при единствения в нас по големина Стамболов железосводов виадукт (отвор 80 м. и височина 29 м.), представлява един чудесен парк в близко съседство с града.
За да се привлекат туристите, трябва да се създаде специален комитет за туризма в Търново, под закрилата на общинското управление, който да се натовари с организиране на туризма. Тогава ще се получат доходи от туризма, когато се създадат такива условия за туризъм, каквито ги има в благоустроените европейски градове. А това може да се осъществи, когато има налице достатъчно средства за изпълнението, в продължение на един няколкогодишен план, работите по благоустрояването и разхубавяването за Търново и по създаване необходимите удобства за богатите туристи. Такива средства, освен чрез общински и държавен бюджет, могат да се получат чрез събиране помощи, лотария и главно с въвеждане справедлива и лесно поносима трудова повинност.
По-главните благоустройствени работи, които предстоят за извършване са: Залесяване всички празни места в и около Търново и превръщане в паркове: Царевец, Трапезица и Света гора.
Създаване голяма общинска градина на носовидното удължение на Света гора при Стамболовия мост с казино и бюфет.
Премахване и закриване всички нужнични ями, гдето няма канализация.
Построяване модерен общински хотел за туристи в центъра на града, на „Баждарлък" с голяма тераса над пропастта.
Построяване туристически хижи и беседки на: Царевец, Трапезица, Света гора, Орлов връх/Картала/, Гарга баир и др.
Възстановяване постепенно на всички старинни постройки, порти и стени по Царевец и Трапезица.
Построяване общински музей и възобновяване на паметниците по Царевец, Трапезица и тия в околностите на Търново, (монастирите, Арбанаси и др.)
Запазване Стамболовия мост, като се премахне опасността от самосъбаряне, чрез целесъобразно засилване, тъй като желязната му конструкция от дългото използуване (над 40 години) ще де е вече много изхабена.
Разширяване и разхубавяване на главната ж. п. станция Търново и на туристическата станция Трапезица. Последната чрез малко преустройство може да се доближи по към входа на тунела и по близко до града.
Постройка на нов шосеен мост над Янтра, срещуположно до ж. п. станция Търново за добро обслужване на горните квартали.
Постройка на нови туристически пътища за ж. п. станция Търново и Трапезица с максимални уклони 6%.
Първият почва от Стамболовия мост при новата градска градина, слиза по брега на гората над входа на тунела (7 м. над линията), преминава Янтра на 160 м. под ж. п. мост и през слабо застроения квартал около затвора свършва при площада пред Окръжната палата. Разстоянието между гара Търново и общинския хотел на „Баждарлъка“ ще бъде 2450 м. (по сегашния стръмен път е 2390 м.).
Вторият туристически път почва от ж. п. станция Трапезица, преминава Янтра на 30 м. над ж. п. мост, възлиза по скалистия бряг, подобно на сега съществуващия път за Асенова махала, преминава тунелообразно през цепнатината 13'79 м. висока), която се намира на скалистия гребен за Царевец и свършва пак при площада пред Окръжната палата. Разстоянието между гара Трапезица и общинския хотел не „Баждарлъка" ще бъде 1530 м. (сега по това направление няма път.
При първия и при втория туристически пътища ще се направят удобни стълби за пешаци и тогава разстоянието между гара Търново и общинския хотел ще бъде само 1180 м., а това у гара Трапезица и общинския хотел — са 10 м.
С постройката на тия пътища се избягва стръмния уклон 99% при сегашния път за Асенова махала. Нуждата от постройка на двата нови мостове по тия туристически пътища е наложително, тъй сегашното използуване на ж. п. мостове е рисковано за пътниците и е недопустимо.
Чрез един вариант, като се прекара проектираната ж. п. линия Севлиево — Търново през двора на бирената фабрика, ще може гара Търново да стане възелната гара на железопътните съобщения; за Русе, за Борущица, за Севлиево (към София), за Елена (към Шумен) и за Хаин- Боаза. При гара Търново ще се създаде красиво и интересно завиване на железницата от Севлиево (с радиус 180 м).
Павирането на новите туристически пътища главната улица в Търново и на тия, водещи към Царевец, Трапезица и Марино поле, може да стане най-добре с тъй наречената мозаична циментова настилка, направена с твърдите ломени камъни от Базалтовата кариера при Бутово. Сега се правят опити с подобни настилки в София, като се използуват ломени камъни от Сиенитните кариери на Витоша.
Инженер Р. Михайлов

Грета Костова- Бабулкова
Старо Търново

Няма коментари:

Авторско право

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Абонирайте се, за да ни следите в