Хайдушкото кладенче

Из "Сенки край Янтра-легенди и балади" от Ив. Йорданов-1933 г.
 
Тежко, много тежко станало положението на българите защото стотици хайдути бродели из Балкана, а озвереният турчин, като не можел да ги излови, изливал своя яд над беззащитните орачи и овчари. От много дни многобройна турска потера е по следите на дълго мустакатия хайдутин Филип Тотю, който умело се крие край бреговете на Янтра, там гдето Синият-вир над Търново рони скалисти брегове. Уплашено и нащрек извършва своята полска работа трудолюбив българин, защото във всеки момент може да бъде претрепан. Над Чолакова-махала, там гдето гъстата гора допира до шемшевско землище, всред горска тишина, шумоли горско изворче. Студените му струи се промъквали някога с весела песничка към бреговете на Янтра, ала днес те лениво се прецеждат през съчки и камънаци, защото мястото наполовина е обезлесено.
Бил горещ юлски ден. Снажен турчин, украсен цял със сърма, отседнал вран кон и се упътил към извора под една сянка. Отмахнал той мешинен енджик от рамо и сребърен силяхлък от пояс, завързал коня си о едно дърво и седнал. Отдолу, откъм селото, се задало петнадесетгодишно овчарче с две кратунки за вода. Като видяло турчина, то поискало да се върне, защото по тези времена нищо добро не очаквало българите в една гора.
— Где бягаш, гяур — изревал турчинът, и момчето трябвало да иде при извора.
Но, било поради страх, било поради нещо друго, то се спънало и счупило кратунките.
— А-х-а, ти не искаш да ми отслужиш с кратунките — извикал господарят турчин, станал и нанесъл такъв жесток побой над клетото дете, че то едва пълзешком и със стенания се замъкнал надолу по пътеката. И турчинът трябвало да си оглади мустаците, да си подложи две плочки на коленете и да пие вода направо от кладенчето. Но две невидими жилести ръце неусетно се явили зад побойника, хванали го здраво за врата и силно натиснали главата във водата. Станало слабо боричкане, ала водата и пясъкът действували по-сигурно .. .
На другия ден се пръснало слух из града и селата, че видният бабаитин Р. умрял от дамла, кога пил вода от едно изворче. Ала между овчари и орачи тайно се шепнело, че мустакатият хайдутин бил на почивка в гората и видял побоя над детето. После тихо се промъкнал зад турчина, хванал го за врата и силно му притиснал главата във водата. Свидетели били само едно овчарче и горските шумаци, които обичали да си шепнат за случката и при най-малкия ветрец. . .
От тогаз кладенчето нарекли Хайдушкото кладенче.
Снимка: Паскал Пиперков


Вижте как може да стигнете до него по Екопътека Сини вир
Из "Сенки край Янтра-легенди и балади" от Ив. Йорданов-1933 г.

Няма коментари:

Авторско право

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.

Абонирайте се, за да ни следите в