Спортът в старата столица

Един изпълнен дълг
Из общински вестник "Велико Търново"- 30.04.1934г.
Последните години зарегистрираха спорта у нас като един голям обществен факт, който преминава вече тесните граници на ограничения интерес, който той представляваше преди години. Неговото бързо развитие налага вече от страна на обществените институции един по-голям интерес. Държавата първа на свой ред узакони и урегулира спортното развитие със закона за физическото възпитание на Българската младеж. Общината, като организиран самоуправителен институт, стои най-близко до културните, здравословни и благоустройствени нужди на гражданите и има задача да задоволява тия нужди, като развива дейността на общежитието по пътя на неговото всестранно развитие. Като изхождаме от тоя основен принцип поставя се въпроса, може ли да бъде изключен в кръга на тая дейност спорта. Нещо повече, тук частната инициатива иде да подпомогне общината в изпълнение на нейните големи задачи — създаване на условия за всестранното развитие на гражданина. Ролята, която общината има да играе в такъв случай, се свежда до подпомагане и организиране по-нататъшното развитие на частните инициативи, чрез създаването на по-сгодни и благоприятни условия за тяхното развитие. Първата подкрепа, според мен, която трябва да се даде на спорта от общините е създаването на удобни за практикуването му игрища и стадиуми. Само общините са, които могат най-ефикасно да разрешат въпроса с игрищата, защото те разполагат с места. И наистина, не е ли стремеж на всяка община да създаде паркове и градини за здравните нужди на своите граждани и, ако те са вече една необходимост за културният човек, не е ли еднакво, и с още по-голямо значение, нужно създаване на тия здравни условия за подрастващите поколения, а тъкмо това е и задължението, което общината има към спорта.
Днешният състав на В. Търновският Общински съвет начело с енергичния и културен кмет, господин Васил Давидов, правилно схванаха ролята на общината към здравното физическо възпитание на В. Търновската младеж. Тая младеж организирана в спортния клуб „Етър“ от дълги години имаше една лелеяна мечта — сдобиването със спортно игрище. Бурните следвоенни години бяха пълни с бурен живот и за младежта — в него се отразяваше духовното поражение на цяло едно поколение, но същевременно се показаха инициалите на една нова вяра, нов възход. В дните на всеобщо отчаяние, по повърхността на което малките вълни на единични прояви не смогваха да заместят общата безпътица, се издигнаха лозунги и нови идеали и стремежи от българската младеж: свежи надежди и не подозирана мощ на младите заместиха унилостта и безверието на старите. Борбата дълга: всички против нас, а ние сами, но с несломимото оръжие на твърда вяра и неизчерпаема любов към своите идеали.
Това е миналото! Настоящето?
Благодарение широката и мощна подкрепа на господин кмета Васил Давидов, който твърде енергично се застъпи за даване място за игрище на спортния клуб „Етър“, подкрепен единодушно от общинския съвет — днес мечтата на В. Търновската спортна младеж се напълно реализира.
В. Търновската младеж с явна и непринудена признателност ще си спомня винаги 12 април 1934 година, деня в който В. Търновският Общински Съвет изпълни своя дълг към подрастващата генерация, като отпусна за вечно ползвуване общинско място за спортен стадиум на спортния клуб „Етър“. Тяхното име ще бъде обезсмъртено. И тем в знак на вечна признателност златната младеж на гр. В. Търново ще питае винаги гореща симпатия — защото те не останаха безчувствени и глухи към стремежите и въжделенията на ония — които творят живата органическа спойка на млада България. Инициативата на В. Търновския Общински Съвет е твърде навременна и полезна. Тя напълно заслужава да има общо съчувствие и съдействие на всички В. Търновски граждани, на всички радетели за здраве и култура. Издигането на този стадиум, безспорно ще бъде голям принос за здравия живот, за родинолюбието и човещината на В. Търновската младеж. Той ще даде необходимите условия умело да се справя с физическия и духовен труд, чрез които младежта расте в знанията и крепне в идеализма. Спортният стадиум има високата задача да продължи на обществена основа делото на българското училище. Той ще калява младежта за достойна служба Богу и народу. Неговият идеал е да сформира жива и дейна патриотична младеж, гдето общежитието и взаимопомощта ще творят здрава психика, благороден живот и служене пред олтара на отечеството, църквата и общочовешкия идеал за мир и съвършенство.
Симеон Т. Кисьов

Източник на снимка: http://sport-vt.com
Грета Костова-Бабулкова

 

ПОДКРЕПЕТЕ СТАРО ТЪРНОВО С ДАРЕНИЕ Generated image

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.