Кои са българските епископи Св. Климент, епископ Български, живял през първи век и Св. Климент Охридски, живял през девети век

Из книгата "Българска самостоятелна църква в Илирия"-1930г. от Архимандрит Кирил Рилски  
Сътрудник на св. апостола Павла при основаванието на апостолската древна българска илирийска църква е бил св. Климент/Римски/, български епископ, който е произлизал от древните илирийски българи и който е останал в стара България в Македония да продължава апостолското дело на своя учител св. апостола Павла, подир заминаването му за Рим, където е пострадал мъченически във време на римския езически император Нерон. Св. Климент, български епископ, е останал да продължи в Илирия апостолското дело на своя учител св. апостола Павла, подир неговото заминаване за Рим, помежду своите съплеменници — илирийските древни българи и други езически народности преимуществено в трите древни градове на стара България или втора Македония, които са били лично просветени от апостола Павла и в които е основал християнски църкви: а именно: Лихнида (Охрид), Костур и Бер (Деян. XVII, 10 ст.) В тези три древни градове на стара България в Македония св. Климент български епископ, е доживял до дълбока старост и е умрял от своя естествена смърт, оплакан от многото негови ученици и погребан на видно място. От сетне над гроба му е била построена великолепна катедрална църква в негово име „Св. Климент български епископ“, която е служила за катедрален архиепископски храм в Охрид за всички последующи векове. Когато са дошли турците на Балканския полуостров, са обърнали тая църква в джамия, под названието „Имарет джамия“, която в настояще време се намира в развалини на един от охридскитe хълмове, над самото Охридско езеро. Многочислените ученици на св. Климент български епископ, които са били очевидци на неговия свят живот и неговите пастирски трудове, са написали и житието му, което, за голямо съжаление, не е дошло до нас; до нас е дошло житието, написано в 11 век от блаженний Теофилакт, български архиепископ.
В деветия век, когато е умрял в дълбока старост в Охрид и св. Климент славянски епископ, който е живял и действувал по-късно в деветия век и е бил съвременник на българския цар Симеон Велики, който произхождал от ославяненитe вече древни илирийски българи, и е бил един от учениците на светитe братя Кирил и Методий, които така също са произхождали от ославянените вече древни илирийски българи. Този Св. Климент славянски епископ, като е умрял в дълбока старост в Охрид, е бил така също погребан в древната катедрална църква в Охрид на Св. Климент български епископ, както св. Климент български епископ, който е живял в първия век от Християнската ера и е бил сътрудник на св. апостола Павла при основаването на древната българска апостолска църква в Илирия (Рим. XV, 19 ст.), за когото говори и самия св. апостол Павел в своето послание към филипийците в четвъртата глава третия стих, а така също и св. Климент славянски епископ, който е живял и действувал в деветия век от християнската ера, който е бил съвременник на българския цар Симеона Велики. Двамата тези светители са били пастири на стара България в Македония, и двамата тези велики епископи са умрели в дълбока старост от своя естествена смърт в древния престолен архиепископски град на стара България — Охрид и са били погребани в един храм; но те са живели и действували в различни епохи на християнската ера и никак не трябва да се смесват техните имена, тъй като те и двамата са велики отделни исторически личности за нашата църковна история: св. Климент български епископ, който е живял и действувал в първия век от християнската ера и който е произлизал от древните илирийски българи, коренни жители на Балканския полуостров, които са принадлежали към древнитe трако-иллирийски племена на Балканския полуостров, и св. Климент, славянски епископ, който е произлизал вече от ославянените древни иллирийски българи и който е живял и действувал в деветия век от християнската ера, и който е бил един от учениците на светите братя Кирил и Методий."
Грета Костова- Бабулкова
Старо Търново

Няма коментари:

©️Съдържанието в блога /текстове, фотографии и видео/ е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без разрешение от страна на Старо Търново е забранено.