В ПАМЕТ НА РАДКА, ИВАН И СТЕФАН КОСТОВИ СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК

Музикална култура

„Родна песен нас на век ни свързва" 
из общински вестник "Велико Търново" от 1935г.
За подигане музикалната култура в града ни се е работило в миналото и днес се работи. Читалищното кино със своите музикални филми стои на първо място. Художествеността на тези филми с участието на знаменити музикални сили бърже се оценява и населението масово ги посещава. Но, възхищавайки се от музикалните постижения в другите страни, трябва да се работи и у нас за издигане музикалната култура и у нашия народ. С тази благородна задача се е заел съюзът на народните хорове. И в града ни има народен хор „Царевец“ под диригенството на г-н Илия Денев. От няколко години той усилено работи за обединение на музикалните сили в града и издигане на музикалната култура. Извършеното от него е от голямо значение и е наложително едно проучване. Тук ще спрем вниманието на нашите читатели само върху изнесените до сега две сказки концерти. Едната бе на 29. I. н. г., с реферат Италиянският музикален гений от Илия Арнаудов, оперен режисьор и с участието на оперната певица Славка Попова, свършила Виенската консерватория. Втората бе на 5 т. м., вторник, 6 и пол. часа в салона на читалище "Надежда“ с сказка Народната ни песен — национален страж от Георги Стайков, учител по пение в м. гимназия, и музикални номера, изпълнени от народния хор „Царевец“. Г-н Стайков твърде подробно изнесе богатството на народни песни у нашия народ, което говори за големи музикални заложби; обаче, това голямо национално богатство още достатъчно не е оценено и използувано за музикалното възпитание на подрастващото поколение. „Ние малко пеем“, каза г-н Стайков. А пеенето е могъща сила за превъзпитанието на един народ и най-силния белег за цената на неговата обща култура. От тук и голямото значение на образувалите се народни хорове във всяко наше селище и тяхното обединение в съюз. И двата изнесени концерта с подходящи сказки бяxa добре посетени. Това говори, че има вече съзнание за необходимостта от дейност в това направление. Нека това съзнание бъде умело използувано. Нека народният хор продължи избрания път, като урежда подобни сказки и в бъдеще, придружени с музикални продукции. Девизът „Родна песен на век ни свързва“ всякога да бъде ръководното им начало. Чрез пението и народната песен към национален възход. 
Грета Костова-Бабулкова
Старо Търново

Няма коментари:

БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА!
Описание Сума
Дарение BGN