В ПАМЕТ НА РАДКА, ИВАН И СТЕФАН КОСТОВИ share buttonYouTube channel- Veliko Tarnovo СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, ПРЕПОРЪЧАЙТЕ ГО!

Кой е търновският св. Цар Михаил-Йоан според Паисий Хилендарски

Според Паисий Хилендарски, Крум е бил знаменит с това, че е поставил царския престол в Търново: " Понеже и той бил много славен и благополучен във войните, отнел от гърците град София, Самоков, Филибе, Щип, Струмица, Едрене и заселил по тия земи българско население. Пленил много гърци и ги избил заради християнската им вяра. Бил езичник, но по божията воля вършел много пакости на гърците, убил цар Никифора, както се каза. Той най-напред съградил Търнова, три крепости между река Янтра, и тук поставил царския престол." За вторият търновски цар отец Паисий пише: "Вторият е търновският цар, блаженият и достопаметен Михаил или Йоан. Така се наричал - Михаил-Йоан. От него се повели племето и родът на българските царе до последния Шишман Йоан. Всички, които били от неговия род, се подписвали според неговото име и титла; първо писал своето име, както му е било името, след това Йоан. Така българските царе държали титлата и почитта на своя прародител Михаил-Йоан, от който имали своя царски род и православната си вяра; у тях от него се почнало... После в Търново, както рекохме, тоя цар бил втори просветител на българите след цар Тривелия /Тервел/. В 845 г. се кръстил и чрез него Бог показал чудеса на българите. С кръст в ръката си, с молитвата си към Бога той избавил България от големия божи гняв. Преживял щастливо и мирно на българския престол 45 години и преминал във вечния живот. От Михаил-Йоан, първият благочестив цар, брат на Крун, който се кръстил в Търново, всички били благочестиви. От него се наченал и племето и родът на благочестивите български царе, както казахме. Тоя блажен и велик цар Михаил се наричал Йоан-Михаил и по негово име българските царе, които били от неговия род, имали такава титла: първо Йоан, след това своето име, както му било. Така и последният цар Шишман се пише Йоан Шишман. И гдето се намират техни образи, печати и грамоти, всички се подписвали така по името на своя праотец и прародител блажения цар Йоан-Михаил. Някои от прост род заграбвали българския престол, но никой от тях не се задържал. След известно време българските господари и войска ги изгонвали и пак поставяли на българския престол от царски род и племе - и до последния цар Шишман."
ЩЕ СЕ ЗАПИТАТЕ КОЙ ЛИ Е ТОЗИ ТЪРНОВСКИ ЦАР?
 В старите истории на Паисий и Христаки Павлович пише, че Мортагон /Омуртаг/ е приел името Михаил в кръщение, а Паисий, както прочетохте го нарича Михаил-Йоан. В Зографската българска история, написана през ХVІІІ век пише следното: “По Круна наста брат его Муртагон, что зоват греци Вулгарис, а латини – Богарис и Борис. Он бе славен с победами и великомудър в делах..." От тук може да се направи извод, че именно Мортагон/Омуртаг/, наречен от гърците Волгарис, тъй като гърците нямат буквата "Б", а от латинците Богарис и Борис е покръстителят на българите. На старите стенописи в  манастира "Св. Архангели" ("Св. Наум", ІХ век) на Охридското езеро, също и на този от Зографския манастир името му е написано Михаил и Михаил-Иоан. Също на намерения негов печат е написано: "Боже помагай на раба Михаила монаха земния, носил титлата архонт на българите."
Интересен е обаче фактът, че навсякъде в старите български истории пише, че цар Михаил, Покръстител е търновски цар. Ето какво пише в Зографската история..
В "История во кратце о болгарском народе" дори пише, че Св. Кирил е бил изпратен в Търново, като никъде в старите истории не се споменава Плиска..
Интересна е обаче съпоставката и съвпадението на събитията от живота, дадени относно цар Мортагон /в старите истории/ и Борис I Покръстител/ според новата история/. При цар Муртагон покръстването е в 845 г., а за Борис в съвременната историография годината е след 864. Дълго време за безспорно се считаше становището на Васил Златарски относно 865 г. като година на покръстването. Той се аргументира с Балшенския надпис – „покръсти се от Бога владетелят на българите Борис, преименуван Михаил, с дадения му от Бога народ в годината 6374 (866)”. Но тъй като горният край на каменната плоча, върху която се намира посоченият надпис, е отчупен, текстът „покръсти се от Бога владетелят на българите” всъщност е въведен от българския медиевист. Михаил Ласкарис отхвърля допълването на Балшинския надпис от Златарски като неправилно и посочва, че той не може да бъде свързван с акта на покръстването още през 1933г. Що се отнася до владетели от официалната ни съвременна историография, като примерно Маламир, Пресиян и други, то те са царски синове, младши съвладетели или осъществяващи държавнически функции. За такива Паисий пише: „има имена на царски синове, които не са били царе, но така им писали имената: цар, цар, цар, но всички не са царували”. Св. Паисий Хилендарски и Христаки Павлович в своите истории твърдят, че още Тервел /Крал Свети Тривелий/ е бил християнин и покръстил българите. Намерен е печат на Тервел с надпис: "Богородице, помагай на цезаря Тервел." На другата му страна е изписан кръст. Открити са и два печата на цар Телериг с надпис: "Богородице, помагай на твоя раб богохранения патриций Телерюг", с кръст. А колкото до вторият български покръстител- Омуртаг/Мортагон, Михаил/ на златния си медальон е изобразен с корона, на която има кръст, и самият той, държащ кръст. В надписите на Омуртаг, Маламир и Пресиян е записано: "Поставеният от Бога, КАНАС У БИГИ (KANAΣYBIΓI) има значението КНЯЗ В БОГА ( КНЯЗ ОТ БОГА). КАНАС не е нищо друго освен един стар вариант на титлата КНЯЗ както доказва отдавна проф. Ганчо Ценов. Гърците дават превод EK TEOI ARXONTOS – от Бога владетел ( владетел в Бога). Никъде в изворите, в хрониките, по каменните надписи няма ХАН, нито КАН! Бог се употребява не само официално, но и в чисто човешки порив при различни събития, както Омуртаг при построяването на двореца му : "Нека Бог да го удостои да живее 100 г."  В българското съкровище от Наг Сен Миклош, което се твърди, че е Омуртагово, има кръстове. Никой не може да оборва факта, че Омуртаг/Михаил/ не е бил християнин по много причини, но най-простата, същевременно и най-болезнената за антихристиянската теза - медальонът му. Езическите владетели не се изобразяват с корони и кръстове, при това ДВА! Единият на короната, а другият в ръката му. Златният медальон на хан Омуртаг е от 20-каратово злато и е намерен през лятото на 1975-а от археолога Петър Славчев, докато разкопавал средновековно жилище на северозападния склон на Царевец. А докато археолозите продължават да се чудят КАК ОМУРТАГОВИЯТ МЕДАЛЬОН Е ПОПАДНАЛ НА ЦАРЕВЕЦ и си измислят какви ли не версии, аз предпочитам да вярвам на думите на най-големия народен будител- Паисий Хилендарски, че ЦАР МИХАИЛ, ВТОРИ ПРОСВЕТИТЕЛ е бил търновски цар Надписът на Омуртаг върху колона в църквата "Свети 40 мъченици" във Велико Търново също доказва, че първо царят е бил християнин и второ, че е бил търновски цар. Тук може по подробно да прочетете
АЗ ИЗБИРАМ ДА ВЯРВАМ НА ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ИСТОРИЯ!
Грета Костова- Бабулкова

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ако ви харесва блога може да ме подкрепите с дарение
Описание Сума
Дарение BGN